חברת החשמל הרוויחה מתחילת השנה 3.2 מיליארד ש

חברת החשמל הרוויחה מתחילת השנה 3.2 מיליארד ש"ח

 


חברת החשמל סיימה את תשעת החודשים הראשונים של 2017 ברווח של 3.2 מיליארד ש"ח, לעומת רווח של 1.7 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה בשנת 2016. בתקופת הדו"ח, חל גידול של 5.6% במכירות החשמל של החברה לעומת התקופה המקבילה אשתקד, הנובע בעיקר מגידול בביקוש לחשמל.
כתוצאה מהגידול בצריכת החשמל ושינוי תמהיל הייצור, עלתה עלות צריכת הדלקים ב-1.2 מיליארד ש"ח וזאת מהסיבות הבאות: כתוצאה מהגדלת ייצור החשמל בגז, עלות צריכת הגז הטבעי עלתה בכ-211 מיליוני ש"ח (כ-7%) לעומת התקופה המקבילה אשתקד והגיעה לסך 3.1 מיליארד ש"ח. כ-46% מעלויות הדלקים הינן בגין גז טבעי.
כתוצאה מעלית מחירי הפחם, חל גידול של כ-25% בעלות צריכת הפחם בתקופת הדו"ח בסך של כ-500 מיליוני ש"ח. כתוצאה מתקלה באספקת הגז הטבעי ממאגר תמר, עלות צריכת הסולר גדלה בכ-224% והגיעה לסך של כחצי מיליארד ש"ח.
נירשם גידול של כ-10% בעלות רכישות חשמל שהחברה רוכשת מיצרנים פרטיים בין התקופות בסך של כ-260 מיליוני ש"ח. עליה זו נובעת בעיקר בשל המחסור בגז טבעי בתקופת תשעת החודשים הראשונים של שנת 2017 (בשל עומסי ביקוש לחשמל ובשל התקלה במאגר תמר).
אלוף במיל, יפתח רון-טל, יו"ר דירקטוריון חברת החשמל: "התוצאות העסקיות החיוביות של חברת החשמל הן עדות נוספת לחשיבותם הרבה של המדיניות והתהליכים האסטרטגיים אותם מוביל הדירקטוריון, והניהול האיכותי והשמרני אותו מובילה ההנהלה, במקצועיות ובנחישות רבה. חברת החשמל נמצאת בעיצומם של דיוני רפורמה מכריעים וקריטיים ליציבות ענף האנרגיה בישראל. המתווה ההיסטורי המתגבש יצעיד את החברה ואת המשק לעידן חדש של יציבות , יעילות ותחרותיות, תוך שמירה על איתנות פיננסית" .
עופר בלוך, מנכ"ל החברה: "חברת החשמל ממשיכה להוכיח יכולות ביצוע גבוהות במיוחד, התמודדות עם מצבי קיצון, תוך שמירה על אספקת שירות איכותי ללקוחות ומצד שני שמירה על איתנות פיננסית. רק עם רפורמה מוסכמת החברה תוכל לנצל את היכולות שלה לכדי מינוף מיטבי בסביבה תחרותית".


פי.סי.חץ