משרד התשתיות השיק תוכנית לאומית להתייעלות אנרגטית

משרד התשתיות השיק תוכנית לאומית להתייעלות אנרגטית

"זאת פעם ראשונה שהממשלה מציגה תוכנית התייעלות אנרגטית ברמה רחבה ומקיפה",

שר התשתיות, עוזי לנדאו, הכריז על הקמת קרן להתייעלות אנרגטית במסגרת תוכנית לאומית בנושא. הקרן תמומן על-ידי העלאה של אחוז בתעריפי החשמל לצרכנים, בהיקף של 200 מיליון שקל בשנה.
מטרת התוכנית, אותה הכין אגף שימור האנרגיה במשרד התשתיות בראשות סמנכ"ל המשרד אלכס קושניר, היא להביא לחיסכון של 20% בצריכת החשמל עד לשנת 2020. התוכנית מגדירה יעדים, סדרי עדיפויות, דרכי ביצוע והתייחסויות לתחומי מיסוי, תמריצים כספיים ומערכת הסברה, שאמורה להשיג את שיתוף הפעולה של הציבור.

התוכנית צפויה להביא לחיסכון בכמות חשמל השווה לכמות שמייצרת תחנת כוח גדולה, בהספק של 3,400 מגוואט. היקף החיסכון למשק בזכות התוכנית נאמד בכ-4.25 מיליארד דולר. אחד המרכיבים המרכזיים בתכנית הוא מתן תמריצים לכ-600 אלף משפחות המקבלות השלמת הכנסה מהביטוח הלאומי, על-פי נתוני משרד הרווחה, בהיקף כולל של 30 מיליון שקל בשנה.

"אם לא ננקוט בפעולות מיידיות בשורה של תחומים נגיע בשנת 2013 לבצורת חשמל של ממ", אמר השר לנדאו. חברי הפורום הישראלי לאנרגיה בירכו על הכנת התוכנית הלאומית להתייעלות אנרגטית ומסרו כי הם סבורים שההכרזה על הקמת קרן התייעלות אנרגטית היא צעד ראשון בקידום תחום ההתייעלות האנרגטית בישראל.

כמו כן, קראו חברי הפורום לממשלה להקים קרן ציבורית שתממן פרויקטים להתייעלות אנרגטית במשק ותמומן באמצעות תוספת של אחוז בודד לתעריף החשמל.

"זאת פעם ראשונה שהממשלה מציגה תוכנית התייעלות אנרגטית ברמה רחבה ומקיפה", אמרה יעל כהן פארן, מנכ"ל הפורום הישראלי לאנרגיה. "אנו שמחים לראות כי העבודה הרבה שהשקענו בקידום הקמת קרן התייעלות נושאת פרי. יחד עם זאת, על אף שמאמצי משרד התשתיות מבורכים וחשובים מאין כמוהם, עתה מוטלת על המשרד האחריות להביא לביצועה של התכנית במהירות האפשרית".


פי.סי.חץ