תוכנית הפיתוח של חברת החשמל הוגדלה ל-343 מיליון שקל

תוכנית הפיתוח של חברת החשמל הוגדלה ל-343 מיליון שקל

דירקטוריון חברת החשמל אישר להגדיל את תוכנית המימון של החברה לשנה הנוכחית ב-343 מיליון שקל לצורך הקמת שלוש תוספות קיטוריות לתחנות הכוח באליקים, אשקלון ורמת חובב. מדובר במימוש חלקה השני של תוכנית החירום של חברת החשמל להגדלת הייצור במשק כאשר סך ההספק שיתווסף כתוצאה מהתוספות הקיטוריות הוא כ-375 מגה וואט. 
התוספות הקיטוריות הן למעשה היכולת לנצל את החומרים שנפלטים מארובות תחנות הכוח לייצור חשמל. דירקטוריון חברת החשמל מעריך שהתוספות הקיטוריות יופעלו במחצית השנייה של שנת 2013, ולכן אישר להגדיל את תוכנית המימון של החברה לשנה הנוכחית ב-343 מיליון שקל.
לאחרונה אישרה רשות החשמל את מתווה המימון של תוכנית החירום האמורה להוספת שלוש יחידות קיטוריות שעלותה הכוללת כ-3.6 מיליארד שקל. תוכנית החירום המקורית כללה גם את סיום הקמת תחנת הכוח באלון תבור בעלות של כשני מיליארד שקל, אולם התוכנית נגנזה בהחלטת האוצר. 


פי.סי.חץ