בדיקת גלילי גזים תעשייתיים

בדיקת גלילי גזים תעשייתיים

עבודה עם גלילי גזים למיניהם דורשת בדיקה מתמדת של תקינותם. דווקא גלילים מאוחסנים שאינם בשימוש שוטף עלולים "להשכח" ולא להיבדק. 
פורום הבטיחות בגזים תעשייתיים, בהתאחדות התעשיינים, מדגיש את החשיבות של בדיקת גלילים שאינם בשימוש שוטף וממליץ להחזיר ליצרן כל גליל שנמצא בו ליקוי משמעותי. 
דוגמאות ל"ליקוי משמעותי": פגיעות מכאניות קשות ושקעים מעט יותר עמוקים בגוף הגליל, סימני קורוזיה בולטים, סימני דליפה,
פגיעה בשסתום/ברז.
בנוסף לחיפוש ליקויים חיצוניים יש: 
1. להקפיד על לחץ מתאים בגלילים שלא יחרוג מלחץ העבודה הטבוע על 'כתף' הגליל.  
2. לבצע לכל גליל בדיקה תקופתית במבדקה מאושרת עפ"י דרישות תקן ישראלי 712
תדירות בדיקות-תקופתיות:  
יש לערוך בדיקה מקצועית-תקופתית לגלילי גזים במבדקה מאושרת עפ"י דרישות תקן ישראלי 712 חלקים 1, 2 ו-3. יש לוודא שהמבדקה מאושרת לסוג הגלילים הנבדקים.
להלן פירוט תדירות בדיקה תקופתית של גלילי פלדה:
גזים מאכלים (דוגמת HCl, HBr ) – כל שנתיים.
חנקן, ארגון, הליום, חמצן, אוויר, מימן – גלילים ששנת ייצורם עד 2002 – כל 5 שנים. גלילים ששנת ייצורם מ-2002 ואילך – כל 10 שני.
פחמן דו חמצני ואמוניה – כל 5 שנים.
תדירות בדיקות תקופתיות שלגלילי אלומיניום:
גלילים המכילים גז מאכל -  ייבדקו כל שנתיים.
כל יתר הגלילים - ייבדקו כל 5 שנים.
פורום בטיחות בגזים תעשייתיים הוקם ע"י התאחדות התעשיינים על מנת להוות פלטפורמה של מידע, הדרכה וסיוע בנושאי בטיחות, תקנים, חקיקה ואכיפה, ייעוץ משפטי, תחבורה ועוד למנהלים, עובדים ולקוחות תעשיית הגזים התעשייתיים בישראל. הפורום עומד לרשות משתמשי הגזים התעשייתיים ולרשות הציבור בכל שאלה.


פי.סי.חץ