תקנות חדשות יגנו על עובדים בסביבת חומרים מסוכנים

תקנות חדשות יגנו על עובדים בסביבת חומרים מסוכנים

שר התמ"ת, שלום שמחון' חתם על תקנות חדשות שגובשו על-ידי אגף הפיקוח על העבודה במשרדו. התקנות החדשות קובעות דרישות לביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות במקומות עבודה, כאשר מטרתן לקדם את ההגנה על עובדים אשר במסגרת עבודתם עלולים להיחשף לחומרים מסוכנים או לקרינה מייננת.
ורדה אדוארדס, סגנית המפקח על העבודה במשרד התמ"ת, ציינה כי תקנות אלה נועדו להחליף תקנות קודמות שהיו קיימות בנושא, ומכילות הוראות מעודכנות הנוגעות להפחתת רמת הסיכון לחשיפת עובד לגורמים מזיקים במקומות עבודה, דרישות לביצוע ניטור סביבתי (בדיקות סביבתיות תעסוקתיות), ערכי חשיפה תעסוקתית מרביים לחומרים כימיים שונים ולגורמי סיכון אחרים, כמו קרינה מייננת, קביעות בעניין בדיקות רפואיות לעובדים, וכן רמות של סמנים ביולוגיים בניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים.
התקנות אושרו לאחרונה בוועדת העבודה והבריאות של הכנסת ואמורות להתפרסם בימים הקרובים.
בתקנות החדשות דרישות כלליות, שמטרתן הורדת הסיכון לחשיפה לגורמים מזיקים בכל מקומות העבודה בהם משתמשים בגורמים כאלה. דרישות כאלה היו קיימות קודם לכן רק לגבי רשימה מוגבלת של חומרים שהופיעו בתקנות הייחודיות ועתה הן חלות גם על עבודה בחומרים אחרים.
חידוש חשוב נוסף בתקנות הוא הקביעה כי בטרם ביצוע ניטור סביבתי תעסוקתי יבוצע סקר מקדים במקום העבודה שיכלול זיהוי והערכה של הגורמים המזיקים, ועל פיו יתוכננו המדידות. בכך תובטח הערכת רמת הסיכון במקומות עבודה על-פי סטנדרטים מקצועיים שתתרום להורדת הסיכון לבריאות העובדים.
בתקנות החדשות עודכנו ערכי רמות החשיפה המותרות באוויר - TLV וערכי המדדים הביולוגיים לחשיפה תעסוקתית - BEI והתאמתם לערכים של הוועידה האמריקנית הממשלתית לגיהות תעשייתית. לדוגמה, עודכנו תקני החשיפה המותרים לעופרת, כספית, בנזן וקרינה מייננת, ושונו המדדים הביולוגיים של עופרת, כספית, בנזן וארסן.
בתקנות נוספו גם תשעה גורמים חדשים לרשימת הגורמים שיש לבצע לגביהם בדיקות סביבתיות, ביניהם מנגן, נוזלי קירור, חומצה גופרתית, אבק כותנה, קרוסין ואבק קמח.
לראשונה רוכזו גם כל תקני הניטור הסביבתי והביולוגי תחת קורת גג אחת בתקנת ניטור מרכזית. דבר זה יאפשר גישה נוחה יותר לתקנים שנקבעו וכן עדכון תקני החשיפה תוך זמן קצר יותר ושמירה על המסגרת שתגן על בריאות העובדים.


פי.סי.חץ