חברת החשמל ביקשה גמישות באפשרות ייצור חשמל בסולר ומזוט

חברת החשמל ביקשה גמישות באפשרות ייצור חשמל בסולר ומזוט

גלעד ארדן, השר להגנת הסביבה, התארח בישיבת דירקטוריון חברת החשמל. בדיון סקרו חברי הדירקטוריון בפני השר את הבעיות עימן מתמודדת חברת החשמל בכל הקשור לייצור חשמל ושמירה על איכות הסביבה. בין היתר נדונו הנושאים הבאים: הפחתת פליטות ומשטר דלקים לקיץ. בדירקטוריון הציגה הנהלת החברה את פרויקט הפחתת הפליטות. אלי גליקמן, מנכ"ל החברה, העלה בפני השר את בקשתה של החברה לאישורו הדחוף של השר, לתוכנית שהגישה החברה בנושא זה וכן אישורו להסבת יחידות 1-4 באתר אורות רבין, לגז טבעי. עוד העלה המנכ"ל בפני השר, בקשה לגמישות בסדר העמסת יחידות הייצור בדלקים חלופיים (סולר ומזוט).
השר להגנת הסביבה אמר בדיון: "חברת החשמל הינה נכס לאומי למדינת ישראל ועושה עבודתה נאמנה לילות כימים. החברה בנתה במהלך השנים עבור מדינת ישראל, רשת חשמל שמספקת ביטחון אנרגטי. אני חושב שכעת, משהמדינה בגרה, צריך לשפר את הרשת כך שתהיה סביבתית יותר".
יפתח רון-טל, יו"ר דירקטוריון חברת החשמל השיב כי "אומנם בשנתיים הקרובות קיימת חוסר יציבות בכל הקשור לאספקת הגז אולם עם מציאת הפתרון לסוגיה זו ויישום פרויקט הפחתת הפליטות, מדינת ישראל תהיה הרבה יותר ירוקה. לא נוכל לעמוד בפרויקט זה ללא קביעת יעדים ריאליים".
חברי הדירקטוריון הודו לשר על נכונותו לסייע לחברה ותמיכתו בה בכל הקשור למס על הבלו, עובדה אשר תאפשר לחברה לרכוש דלקים חלופיים ולספק חשמל באופן רציף ואמין.


פי.סי.חץ