צמיחה של 13% בהכנסות מנדלסון ברבעון השני

צמיחה של 13% בהכנסות מנדלסון ברבעון השני

חברת מנדלסון מקבוצת קמן דיווחה כי הכנסותיה ברבעון השני צמחו בכ-13% לכ-229 מיליון שקל ברבעון השני של 2011. הגידול בהכנסות נבע מעלייה בהיקפי פעילות הקבוצה הן בישראל והן בארה"ב, שם פועלת חברת הבת, דודסון גלובל, כמו גם מהתאוששות בשווקים בהן פועלות חברות הקבוצה ומרכישת החברות פלעד וסטאר סיסטמס. 
מנדלסון מספקת צנרת ואביזרים לתעשיות הקירור ומיזוג אוויר, הדלק, הכימיה והפטרוכימיה, המזון והפרמצבטיקה. בנוסף מספקת החברה אינסטלציה למערכות מים וביוב מוניציפאליות ולמערכות השקיה. מנדלסון פועלת בארה"ב באמצעות חברת הבת, דודסון גלובל, שנוסדה בעקבות מיזוג בין החברות GFF ו-DSP, שנרכשו על ידה לפני מספר שנים. 
ההכנסות מהפעילות בישראל הסתכמו ברבעון השני של 2011 בכ-150 מיליון שקל, לעומת כ-137 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2010, ואילו ההכנסות בארה"ב הסתכמו בכ-79 מיליון שקל, לעומת כ-64.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
בשורה התחתונה סיימה החברה את הרבעון השני של 2011 עם רווח נקי של כ-4.8 מיליון שקל, בהשוואה להפסד של כ-2.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. עוד עולה ממאזנה של קבוצת מנדלסון לרבעון השני של 2011 כי סך ההון העצמי של החברה, נכון ליום 30 ביוני 2011, עלה לכ-118.4 מיליון שקל.
רגינה אונגר יו"ר מנדלסון: "מנדלסון ממשיכה להציג גם ברבעון השני של השנה מגמת צמיחה בהכנסות וברווחיות בפעילות בישראל ובשוק בארה"ב, בו ביצעה דודסון גלובל קפיצת מדרגה בעסקיה, ואנו ממשיכים לפעול כדי להגדיל את נתח השוק שלנו בשני שווקים מרכזיים אלה, הן באמצעות הגדלת מבחר המוצרים שהקבוצה מציעה ללקוחותיה, והן באמצעות שיתופי פעולה מסוגים שונים עם שחקנים אחרים בענף. השנה השלמנו יישומה של תכנית התייעלות, שהביאה גם לשיפור שיעורי הרווחיות של החברה, ואנו נמשיך לשים דגש רב על מגמה זו". 


פי.סי.חץ