עיצום כספי בגובה 845 אלף ש' הוטל על בז

עיצום כספי בגובה 845 אלף ש' הוטל על בז"ן

סמנכ"ל בכיר לאכיפה במשרד להגנת הסביבה, יצחק בן דוד, החליט להטיל עיצום כספי בסך 845,510 ש' על חברת בתי זיקוק לנפט בע"מ וזאת בהתאם לנוהל הטלת עיצומים כספיים בגין ביצוע עבירות לפי חוק החומרים המסוכנים. 
העיצום הוטל בשל אי דיווח לגורמי החירום ולמוקד הסביבה תוך 15 דקות על אירוע חומרים מסוכנים שארע במפעל, בניגוד להוראות בהיתר הרעלים. 
המקרה שבגינו הוטל העיצום אירע ב-23 ליולי השנה; בתאריך זה הועבר דיווח למרכז מידע ומבצעים במשרד להגנת הסביבה על דליפת גז אמוניה במפעל בתי הזיקוק במפרץ חיפה. הדיווח לא הועבר על ידי התאגיד, כפי שמתחייב בהיתר הרעלים, אלא על ידי ניידת של מגן דוד אדום שנקראה למקום לצורך טיפול באדם שנפגע באירוע.
עיצום כספי הנו כלי אכיפה רב עוצמה שנועד להגביר את ההרתעה ולהביא להסדרה בתחומים בהן הדבר נדרש. בנוסף, הליך הטלת עיצום כספי עשוי להוות, במקרים רבים, חלופה מתאימה ומהירה לפתיחה בחקירה והגשת כתב אישום, הליכים אשר עלולים להימשך זמן רב ולעיתים אף שנים. 


פי.סי.חץ