ערבה פאוור קיבלה רישיון קבוע לשדה הסולארי בקטורה

ערבה פאוור קיבלה רישיון קבוע לשדה הסולארי בקטורה

חברת ערבה פאוור קיבלה רישיון קבוע מרשות החשמל לשדה הסולארי בקטורה. מדובר ברישיון הקבוע הראשון שניתן בישראל לשדות סולאריים. השדה מפיק ומזרים חשמל לרשת החשמל הארצית באופן סדיר כבר מה-30 באוגוסט. 
השדה מייצר חשמל ירוק בהיקף של 4.95 מגאוואט, המייצרים יחדיו כתשעה מיליוני קו"ש לשנה. ערבה פאוור קיבלה עד כה 12 רישיונות למתקנים סולאריים בינוניים בהיקף כולל של 68 מגה ואט, המהווים כ-21% מסך ההספק שחולק עד כה בידי רשות החשמל. סכום ההשקעה בפרויקטים הללו הוא כ-300 מיליון דולר.
ג'ון כהן, מנכ"ל ערבה פאוור הוסיף: "זהו צעד נוסף בהפיכתה של ישראל למעצמה ירוקה ובשבירת התלות במקורות אנרגיה המיובאים. אנחנו מודים לשר התשתיות ולצוותו ולחברת החשמל ורשות החשמל על תמיכתם ועל הליווי הצמוד להם זכינו- ההישג שלנו הוא ההישג שלכם".
בפני רשות החשמל מונחות כיום מספר בקשות נוספות לקבלת רישיון קבוע, ועם השלמת בדיקתן, יוענקו גם להם רישיונות ייצור קבועים. עד כה, העניקה רשות החשמל 188 רישיונות מותנים להקמת מתקני יצור חשמל פוטוולטאיים בינוניים באנרגיה, בהיקף של 330 מגוואט. יצוין כי, היקף ההסדרה למתקנים בינוניים עומד כיום על 300 מגוואט.










פי.סי.חץ