הבלו על הדלק לחשמל יופחת עד סוף  2011

הבלו על הדלק לחשמל יופחת עד סוף 2011

ועדת הכספים אישרה את צו האוצר המפחית את מס הבלו על הדלק המשמש להפקת חשמל בשיעור של 69% עד סוף 2011. מטרת הצו היא להביא להפחתת הוצאות חברת החשמל במסגרת ייצור החשמל באמצעות שריפת דלקים יקרים, עקב הפסקת אספקת הגז המצרי לישראל לפרקים, החל בפברואר 2011.
יו"ר הוועדה, ח"כ משה, גפני הודיע שבחודש נובמבר, יקיים דיון נוסף בעניין, על-מנת לבחון הפחתה נוספת של הבלו גם ב-2012, עקב התייקרות צפויה של מחירי החשמל בעקבות התגברות השימוש באנרגיות חלופיות לייצור החשמל.
סמנכ"ל בכיר תכנון וכלכלה ברשות המיסים, ערן יעקב, ציין כי הצו הוא רטרואקטיבי, ונועד להפחית את הבלו על הדלקים לייצור חשמל, החל בחודש פברואר 2011, אז הופסקה לראשונה אספקת הגז המצרי, עקב הפגיעה בצינור הגז בסיני. לדבריו, המהלך נועד להפחתת הוצאותיה של חברת החשמל בהפקת החשמל, שעלו ב-20% עקב השימוש באנרגיה חלופית לייצור החשמל - דלקים במקום גז. יעקב הוסיף כי עלות ההפחתה למדינה נאמדת ב-1.5 מיליארד שקל בשנה. הוא ציין עוד כי ההפחתה תקפה עבור כמות דלקים מקסימאלית של 650 אלף טון.
מנהלת מינהל הדלקים בחברת החשמל, דינה בירן, ציינה בסיכום הדיון כי חברת החשמל מעריכה שב-2012 תגדל צריכת הסולר והדלקים לצורך הפקת חשמל, כיוון שאספקת הגז הן ממצרים והן ממאגרי הגז בישראל צפויה לפחות במידה ניכרת.


פי.סי.חץ