הורד דירוג האשראי של חברת החשמל

הורד דירוג האשראי של חברת החשמל

חברת דירוג האשראי מידרוג הורידה את דירוג האשראי של חברת החשמל בדרגה אחת - מ-Aa2 ל-Aa3. הדירוג מתייחס לסדרת אג"ח 22 של חברת החשמל ולאג"ח סדרה 2022. 
בנימוקים להחלטה ציינה מידרוג כי ההחלטה קשורה בתלות הגבוהה בין חברת החשמל למדינה. "התלות בין החברה למדינה מתבטאת, בין היתר, בסיכוני אשראי דומים של החברה ושל המדינה, הן בחשיפה לחוב זר, בהיקף משמעותי, והן בחשיפה למשברים גיאו-פוליטיים".
בחברה ציינו עוד כי ההחלטה נובעת מהשחיקה המשמעותית בתזרים המזומנים והנזילות הנמוכה של החברה, אשר הביאו אותה לבקש מהממשלה כ-2 מיליארד שקל בשלושת החודשים האחרונים. כזכור, בחודש יולי האחרון הודיעה חברת החשמל כי היא צופה פגיעה בתזרים המזומנים שלה, בעיקר על רקע שיבושי אספקת הגז ממצרים, אשר אילצו אותה לעשות שימוש מוגבר בדלקים יקרים. 
בהודעה שפרסמה החברה לאחרונה, ציינה חברת החשמל כי בנוסף נפגע תזרים המזומנים שלה בעוד כחצי מיליארד שקל. הסיבה לכך היתה נעוצה בעיקרה בצריכת החשמל הנמוכה שנרשמה במהלך חודשי הקיץ, אותה לא העריכו נכונה בחברה. צריכת החשמל הנמוכה פגעה בתזרים המזומנים של החברה בכ-400 מיליון שקל. 


פי.סי.חץ