האם חברת החשמל נפלה קורבן לקרטל בינלאומי?

האם חברת החשמל נפלה קורבן לקרטל בינלאומי?

רשות ההגבלים העסקיים הוציאה מכתבי שימוע לכמה חברות בינלאומיות, במטרה לברר חשד, לפיו חברת החשמל נפלה קורבן לקרטל עסקי. על פי החשד, החברות הבינלאומיות תיאמו ביניהן השתתפות במכרזים שביצעה חברת חשמל. מהלך זה גרם למיעוט משתתפים במכרזים וגרם לכך שמכרזים ננעלו במחיר גבוה יותר מאשר אילו היו משתתפות במכרז מספר שחקניות. 
המכתבים הוצאו לחברות שפועלות בתחום ציוד להקמת תחנות כוח ותחנות משנה ולרכיבים נוספים בתחום הולכת החשמל. בין החברות ששמן הוזכר, חלקן מפעילות גם נציגות בישראל: מיצובישי, סימנס, היטאצ'י, אלסטום וטושיבה.
מדובר בחשש להפעלת קרטל חברות שנמנעו במכוון להשתתף במכרזים שונים של חברת החשמל, כך שבכל מכרז נתון רק אחת החברות תזכה בו. זאת, על פי חלוקת היבשות ומפתח אזורי שהן קבעו בינן לבין עצמן. רצף האירועים שבגינם נפתחה החקירה התקיים במאי 2004, כאשר הנזק שנגרם לחברת החשמל לרבות ריביות, נאמד בכמה מיליארדי שקלים. 
חלק מחקירת רשות ההגבלים בוחנת חשד משני שלפיו אישים שהיו מעורבים בניהול לחברת החשמל לפני כשמונה שנים, לרבות דירקטורים, היו מעורבים בתרמית. בשלב זה לא ברור האם בחברת חשמל ידעו מהקרטל, אולם בפני החברה הממשלתית עומדת הזכות לתבוע את החברות בגין נזקים לכאורה שנגרמו.


פי.סי.חץ