עלייה בת 13% בתלונות על חברת החשמל

עלייה בת 13% בתלונות על חברת החשמל

328  תלונות ו- 923 פניות ציבור - זה המספר שהתקבל וטופל באגף לפניות הציבור של רשות החשמל, על חברת החשמל, בשנת 2010. מדוח פניות הציבור עולה כי 34% מתוך התלונות נמצאו מוצדקות, בעיקר בנושאים של חשבונות - נושא בו כמות התלונות המתקבלת ומטופלת היא גם הגבוהה ביותר.
בשנת 2010 ביצעה חברת החשמל 84.5 אלף ניתוקים של צרכנים דו חודשיים מאספקת החשמל לאחר שצברו חובות צריכה. 10,250 פעולות עוקפות ניתוק בוצעו בשנה זו (התקנת מוני מת"מ ונתיך מוקטן) וצמצמו את כמות הניתוקים הגורפים בכ-11.1%. שיעור הערכות צריכה כתוצאה מחוסר גישה (נובעת מכוון הצרכן) עומד על כ - 5.3% ביחס לכלל החשבונות.
רשות החשמל מציינת לשלילה כי כמות הדילוגים היזומים ממשיכה לעלות: 12% מן החשבונות הוגשו על יסוד דילוג יזום (מצב בו החברה לא מוציאה קוראי מונים אל השטח ביוזמתה) ובעקבות כך מבוצעת הערכה של הצריכה במקום ומוגשים לפיה חשבונות לתשלום. מדובר בגידול של כמות החשבונות על יסוד הערכה ביחס לשנה קודמת ובהתאם, גדלה כמות התלונות בנושא ההערכות בקרב אלו המתקבלות ונענות על-ידי האגף.
מהדוח עולה כי סוגיית הערכות הצריכה היא העיקרית בסוגיות שעומדות לבחינתנו ובהתייחס לגידול בכמות הדילוגים היזומים שמבצעת החברה. מדובר בנתון מדאיג, במיוחד לאור העובדה שהדבר נתון בידיה של החברה והיא שמחליטה לבצעו.
בתגובתה לדוח הודיעה חברת החשמל כי צמצום כמות הדילוגים הינו חיוני ומשכך בכוונתה לתגבר את מערך קוראי המונים, על-מנת לצמצם משמעותית את התופעה.
לאור הגידול המצטבר בכמות הדילוגים היזומים והשלכתם על הערכות הצריכה אומרים ברשות החשמל כי הצעד עליו הכריזה חברת החשמל אינו מספיק ויש לבחון ולאתר דרכי פעולה נוספות שתצמצמנה את היקף ההערכות הללו. בשנה הקרובה מתכננת הרשות עדכון אמת מידה שמטרתו לצמצם את כמות הדילוגים היזומים.


פי.סי.חץ