תחנת הכוח באשקלון תהיה דו-דלקית‏

תחנת הכוח באשקלון תהיה דו-דלקית‏

המועצה הארצית לתכנון ובנייה בראשות מנכ''ל משרד הפנים, עמרם קלעג'י, הורתה להתחיל להכין את התוכנית להקמת תחנת כח דו דלקית במתחם רוטנברג באשקלון על בסיס גז טבעי בגיבוי פחם. התחנה בהספק של 1,260 מגוואט. המועצה הורתה לצרף לוועדת העורכים של התכנית את נציג משרד האוצר. 
בפני המועצה הארצית הוצגה סקירת משרד התשתיות על תחנת הכוח הדו דלקית, שתופעל בגז טבעי כדלק עיקרי ובפחם כגיבוי, תוך התייחסות לנחיצותה במערכת ייצור החשמל הארצי, יתרונותיה הסביבתיים בכל הקשור לפליטות מזהמים ביחס לתחנת כוח פחמית, ותאור המצבים בהם תופעל בפחם כגיבוי. כמו כן, הובהר כי לאור העובדה שהפעלת תחנת הכוח תתבסס על גז טבעי כדלק עיקרי, שונה התחנה המוצעת במהותה מתחנת הכוח הפחמית שקודמה בתת''ל 7 במסגרת בות''ל, ועל כן היא מקודמת בהליך סטאטוטורי חדש, במסגרת המועצה הארצית.


פי.סי.חץ