משרד הפנים מקדם הקמתם של מתקנים סולאריים לייצור חשמל

משרד הפנים מקדם הקמתם של מתקנים סולאריים לייצור חשמל

משרד הפנים ערך יום עיון בנושא תמ"א 10/ד/10 ליזמים ולגורמי תכנון, בהשתתפות שר הפנים אלי ישי במטרה לקדם הקמתם של מתקנים סולאריים לייצור חשמל בישראל.
ביום העיון הוצגו היבטים שונים הקשורים להצבת מתקנים סולאריים: הליכי תכנון, תקנות, היבטי רישוי, הנדסה ואדריכלות, הליכים הנדרשים מול רשות החשמל וחברת החשמל, היבטים משפטיים, שילוב של מתקנים פוטו וולטאיים במרחב החקלאי-כפרי והיבטים סביבתיים.
יום העיון והחומר שהופץ אפשרו הן לוועדות התכנון והן ליזמים להכיר טוב יותר את הליכי התכנון והנושאים המשלימים. בנוסף, יום העיון הרחיב את בסיס המידע ומרחב האפשרויות הקיים להקמת מתקנים פוטו וולטאיים ומאפשר קידום מושכל ומיטבי של היתרים ותוכניות להקמת מתקנים אלה. נושאים אלו רוכזו על ידי מנהל התכנון במשרד הפנים באוגדן מידע אשר הופץ לגורמים השונים ועלה לאתר האינטרנט של משרד הפנים לקראת יום העיון.
תמ"א 10/ד/10 מאפשרת קידום של היתרי ותוכניות למתקנים פוטו וולטאיים בהתאם ליעדים שנקבעו על ידי הממשלה לייצור חשמל באנרגיה המתחדשת בכלל ובאנרגיה סולארית-פוטו וולטאית בפרט. בסיס סטאטוטורי זה אף יאפשר לקדם היתרים ותוכניות גם בהתאם ליעדים עתידיים נרחבים יותר לשילוב ייצור חשמל באמצעות אנרגיה סולארית פוטו וולטאית, ככל שייקבעו. 


פי.סי.חץ