רשות החשמל שוקלת אימוץ תעריף מדורג לפי שעות ועונות

רשות החשמל שוקלת אימוץ תעריף מדורג לפי שעות ועונות

רשות החשמל פרסמה שימוע לקראת שינוי במבנה תעריף החשמל, כך שמעתה צרכני החשמל הביתיים יוכלו להסיט את צריכת החשמל שלהם לשעות זולות ולחסוך בעלויות החשמל.
לדברי הרשות, על-פי המבנה החדש שקבעה הרשות יוכלו כל הצרכנים הביתיים לחסוך בצריכת החשמל במשך לפחות שבעה חודשים בשנה, באמצעות הסטת הצריכה לשעות השפל, כך שיוכלו לחסוך 15 אגורות לכל קוט"ש (קילוואט-שעה). לפי המודל, לקוחות ביתיים יקבלו הנחה של עד 30% בתעריף החשמל שבו הם יחויבו, בתנאי שיסכימו להכפלת מחיר החשמל שישלמו בשעות השיא של הביקושים בעונות החורף והקיץ.
לפי תעריף החשמל, צריכת החשמל בחודשים דצמבר-פברואר תתייקר ב-126% בין השעות 16:00 ל-22:00, כשבשאר היממה תוזל הצריכה בכ-19%. בחודשים יולי-אוגוסט תתייקר הצריכה ב-149% בין השעות 10:00 ל-17:00, כשבשאר היממה תוזל הצריכה בכ-19%. בשאר שבעת חודשי השנה, תעריף החשמל יתייקר ב-2.1% בין 08:00 ל-22:00 בלילה, ובשאר שעות היממה, תוזל הצריכה ב-29.7%.
כמות החשמל המיוצר אינה אחידה על פני שעות היממה, אלא משתנה בהתאם לביקוש בכל רגע ורגע. על-מנת לספק את הביקוש יש להפעיל תחנות כוח בטכנולוגיות שונות. ככל שהביקוש עולה נכנסות לפעולה תחנות כוח פחות יעילות. כלומר, צריכה בשעות בהן הביקוש גבוה גורמת לעלויות ייצור גבוהות יותר ליחידת אנרגיה (קוט"ש). הדבר נובע מכך, שכדי לספק קילוואט-שעה נוסף יש להפעיל תחנת כוח המשתמשת בדלקים יקרים יותר. בהתאם לכך, הרשות שינתה את יחידות שעות הביקוש על פני כל השנה וקיבצה אותן לתשעה מקבצי שעות בלבד, הנבדלים בעלות השולית (העלות הנדרשת כדי לייצר יחידת אנרגיה נוספת), הן בעונות השנה והן בשעות הצריכה. 
בהתאם לכך, כבר קיימת כיום לצרכנים הקטנים האפשרות, אם ירצו בכך, להיות מחויבים על-פי צריכת החשמל שלהם לפי תעו"ז (תעריפי עומס וזמן), אך כאמור, מדובר במנגנון הכולל שלושה מקבצי זמן ביממה על פני שלוש עונות, והמנגנון לא צבר תאוצה בקרב הצרכנים הפרטיים עקב מורכבותו. ההצעה החדשה מאפשרת לצרכנים הפרטיים, המחויבים לפי תעו"ז וולונטרי, להתנהל עם מבנה תעו"ז פשוט יותר הכולל רק שני מקבצי זמן ביממה. 


פי.סי.חץ