חברת החשמל מבקשת תמיכה ממשלתית בהיקף של 4 מיליארד ש'

חברת החשמל מבקשת תמיכה ממשלתית בהיקף של 4 מיליארד ש'

דירקטוריון חברת החשמל אישר את תקציב החברה לשנת 2012 בסך כולל של 29 מיליון ש"ח. הדירקטוריון הנחה את ההנהלה להפחית כ- 400 מיליון ש"ח נוספים, המהווים כ- 3% מן התקציב המאושר ללא דלקים, ולקצץ 500,000 שעות נוספות.
תקציב 2012 עומד בסימן קיצוצים נרחבים והתמודדות עם משבר הגז הטבעי, במטרה למזער ככל האפשר את ההשפעות על הצרכנים יחד עם המשימה הלאומית להמשיך ולפתח את משק החשמל.
הנושאים המרכזיים להם יוקדש תקציב החברה בשנת 2012 הינם: רכש דלקים בהתאם לצרכים הנגזרים מהמחסור בגז, ביצוע שלב ב’ של תוכנית החירום, השקעה בפרויקט הפחתת הפליטות בתחנות הכוח הפחמיות והגדלת ההשקעה במערכת ההולכה. ודגש, כי סעיף הדלקים בתקציב גדל בצורה משמעותית בהשוואה לשנה הקודמת עקב הצורך ברכישת סולר ומזוט, היקרים בשיעור ניכר מהגז. כזכור, הפיגועים החוזרים ונשנים בצינור הגז צמצמו בשיעור ניכר את אחוז השימוש בגז בתמהיל הדלקים של החברה, דבר שהוביל לגידול בהוצאות הדלקים בתקציב ומשפיע על התקציב כולו, כיוון שהדלקים מהווים חלק נכבד ממנו.
מנכ"ל החברה, אלי גליקמן, הדגיש כי החברה תשקיע השנה משאבים גדולים בתחום איכות הסביבה תוך שימת דגש על הפחתת זיהום אוויר בתחנות הפחמיות, הרחבת פיתוח התחנות המופעלות בגז טבעי ופרויקטים נוספים. "תקציב החברה לשנת 2012 גדל בכ- 50% בשל רכש דלקים יקרים כתחליף לגז. מצבה הפיננסי של החברה מחייב קיצוצים נרחבים ומקיפים בכל תחומי פעילות החברה. בשנת 2012, חברת החשמל תתמקד בהשקעה משמעותית ותרומה לאיכות הסביבה." אמר גליקמן. 


פי.סי.חץ