אושרה הקמת 13 מתקני יצור סולאריים בהיקף כ-10.5 מגוואט

אושרה הקמת 13 מתקני יצור סולאריים בהיקף כ-10.5 מגוואט

שר התשתיות הלאומיות, ד"ר עוזי לנדאו, חתם על 13 רישיונות ייצור בטכנולוגיה סולארית בהיקף כולל של כ- 10.5 מגוואט.
הרישיונות המותנים ניתנו למתקני ייצור פוטו- וולטאיים הגדולים מ- 50 קילוואט ומתחברים לרשת החלוקה, על מנת שיקימו מתקנים לייצור חשמל בטכנולוגיה סולארית (פוטו- וולטאית). היקף הרישיונות המותנים במסגרת המתקנים הסולאריים לרשת החלוקה עומד כיום על כ- 410.5 מגוואט.
במתן רישיונות אלה ממשיך משרד התשתיות הלאומיות ביישום החלטות הממשלה שהתקבלו בשנים האחרונות ביחס להגדלת היקף ייצור החשמל מאנרגיות מתחדשות, וממשיך לקדם את כניסתם של יזמים פרטיים למשק החשמל הישראלי.


פי.סי.חץ