הושלמה ההסדרה לייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות ביו

הושלמה ההסדרה לייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות ביו"ש

המנהל האזרחי השלים את תהליך אימוץ ההסדרה למתקנים הפוטו-וולטאיים הבינוניים, דבר שיאפשר בקרוב ליזמים ביהודה ושומרון להקים מתקנים לייצור חשמל מאנרגיית השמש. זאת, בכפוף לעמידתם בתנאים ובמועדים שנקבעו באבני הדרך ברישיון המותנה.
מכסה לתושבי יהודה ושומרון הייתה תנאי בלתי מתפשר עליו עמד שר התשתיות הלאומיות טרם קבלת החלטת הממשלה למדיניות אנרגיות מתחדשות ביולי 2011. הדבר לא התאפשר עד כה, בשל היות תושבי האזור כפופים למנהל האזרחי, ודרש תהליך הסדרה מורכב וייחודי - ולכן ממושך יותר. כדי לפצות את התושבים, שנמנע מהם ליהנות מן ההסדרה, הקצתה הממשלה, בלחצו של שר התשתיות, מכסה ייעודית למטרה. לפני כשנה אושרה לתושבי יהודה ושומרון ההסדרה המאפשרת הקמת מתקנים קטנים, אך הסדרת המתקנים הבינוניים התעכבה עד כה במינהל האזרחי.
בעוד שאר תושבי הארץ יכולים היו ליהנות מן המכסות שהוקצו לאנרגיות מתחדשות, על ידי פניה לרשות החשמל, שבודקת את הפניות, בדרכם לקבל את הרישיון בסופו של תהליך מידי שר התשתיות הלאומיות, הרי שתושבי איו"ש נזקקו לאישור המינהל האזרחי.
תושבי יהודה ושומרון הזדקקו להסדרה מיוחדת, כיוון שהחוק האזרחי אינו חל עליהם ולמעשה, על השירותים האזרחיים, ובהם מתן הרשאות בניה שונות, אחראי המינהל האזרחי הכפוף למשרד הביטחון. "פרסום ההסדרה הנוכחית היא תיקון עוול שמנע מתושבי יהודה ושומרון מליטול חלק במאמץ להגשמת חזון הגגות הירוקים לייצור חשמל נקי מאנרגיית השמש ומכירתו לרשת החשמל", אמר שר התשתיות הלאומיות ד"ר עוזי לנדאו.


פי.סי.חץ