צוות מומחים מה-OECD פועל לפיתוח תחום הקלינטק

צוות מומחים מה-OECD פועל לפיתוח תחום הקלינטק

צוות מומחים מארגון ה- OECD הגיע לארץ לשם התחלת עבודה על פרויקט מחקר משותף עם המטה לפיתוח אזורי במשרד התמ"ת, לבחינת פיתוח תחום הקלינטק בנגב. המומחים הגיעו לסדרת מפגשים עם מומחים מקומיים ונציגי גופים הפועלים, בתחום זה. בתום המחקר, יוצגו המלצות הצוות למקבלי ההחלטות בממשלה.
כחלק מהצטרפותה של ישראל לארגון ה-OECD, צורפה ישראל באופן פרטני לפעילויות רבות שמקיים הארגון. בין היתר לתוכנית פיתוח מקומי, כלכלי ותעסוקתי בשם LEED. העבודה על הפרויקט החלה לפני מספר חודשים וצפויה לארוך כ-6 חודשים נוספים.
במסגרת תכנית LEED הוחלט ליזום פרויקט מחקר משותף למשרד התמ"ת ול-OECD לבחינת פיתוח תחום הקלינטק בנגב. הפרויקט יגדיר אסטרטגית פיתוח יזמית וחדשנית בתחום בישראל, שתתבסס על הניסיון הבינלאומי הקיים ועל חוות דעת שיגבש צוות מומחים בינלאומי שירכיב ה-OECD לטובת הנושא.
הפרויקט אמור להתבצע במסגרת סדרת מחקרים שה-OECD מקיים בנושא הזנקת יזמות מקומית ויצירת עסקים כחלק מאסטרטגיה של "צמיחה ירוקה". סדרת המחקרים מתבססת על הערכת מקרי מבחן מקומיים במדינות החברות בהיבטים של תמרוץ יזמות וחדשנות, ועל פיתוח המלצות מדיניות מפורטות עבור מקרי מבחן אלו, בהתבסס על מודלים שנלמדו מהעולם, תוך התאמתם לסביבה המקומית באמצעות יצירת תכנית פעולה קונקרטית בשיתוף עם בעלי עניין מקומיים.
אבי פלדמן, מנהל המטה לפיתוח אזורי, ציין כי "ההתעניינות שמגלה ארגון ה-OECD בשוק הקלינטק המקומי הינה הזדמנות פז עבור ישראל ליצור מודל פיתוח מקומי ולבסס עצמה בקדמת החדשנות העולמית בתחום. המעורבות של הארגון תאפשר שיפור המדיניות בתחום, יצירת תשתית מקומית תומכת למגזר העסקי, האצת הפיתוח הטכנולוגי וחשיפת הפעילות בישראל להתעניינות מצד שווקים מפותחים".


פי.סי.חץ