גוליבר אנרג'י תקבל היתר לחיפוש אורניום בנגב

גוליבר אנרג'י תקבל היתר לחיפוש אורניום בנגב

משרד האנרגיה והמים ינפיק בקרוב לחברת גוליבר אנרג'י, היתר לחיפוש אורניום בנגב באזור שבין ערד לסדום. זו פעם ראשונה שמשרד האנרגיה יתיר לחברה ישראלית לחפש אורניום בשטח מדינת ישראל.
מינהל אוצרות טבע והמפקח על המכרות במשרד האנרגיה והמים הודיע אתמול לחברת גוליבר על מתן ההיתר הצפוי לחיפוש אורניום עם תשלום אגרה ממשלתית. גוליבר אנרג'י מתכננת להיעזר במומחים מחו"ל ולייבא ציוד ומכשור מיוחד לצורך תוכנית החיפושים.
סימנים להימצאות חומר מתכתי בעל רדיואקטיביות גבוהה נמצאו בקידוח רישיון מאיה, באזור חתרורים בנגב, שהזכויות בו היו שייכות לשותפות זרח. הסימנים לחומר המתכתי הרדיואקטיבי נמצאו בעומק רדוד. במסגרת החיפושים מתכננת גוליבר להרחיב את בור הקידוח ולבצע בדיקות מיוחדות כדי לזהות את המתכות שנמצאו ולהעריך את היקפן.
חברת גוליבר חתמה על הסכם עם שותפות זרח, שבה הינה בעלת השליט (בעקיפין) בשותף הכללי במסגרתו העניקה זרח לגוליבר את זכות השימוש בכל המידע שצברה לצורך חיפוש, כרייה והפקה של מתכות רדיואקטיביות לרבות אורניום. בתמורה להענקת הזכות תקבל זרח תמלוג בשיעור של 12.5% מחלקה של חברת גוליבר מהמתכות הרדיואקטיביות שיופקו וינוצלו על ידה.


פי.סי.חץ