ועדת הכספים אישרה הנחה במחירי הסולר לחברת החשמל

ועדת הכספים אישרה הנחה במחירי הסולר לחברת החשמל

ועדת הכספים אישרה ברוב קולות את הצו של שר האוצר שמעניק הנחות ניכרות במחירי הסולר לחברת החשמל וליצרני חשמל פרטיים. ההפחתה נועדה למנוע התייקרות ניכרת בתעריפי החשמל בעקבות השיבושים באספקת הגז הטבעי ממצרים והמעבר המאולץ לשימוש זמני בסולר כדלק חלופי. 
הצו מעניק פטור חלקי ממס הבלו על הסולר המשמש לייצור חשמל ב-2012. הפטור מדורג בשיעור 88% עד סוף אפריל ובשיעור 69% עד סוף השנה. השר שטייניץ ציין בנספח לצו כי עלות הפחתות הבלו על הסולר תסתכם השנה באובדן הכנסות בסך 4.2 מיליארד שקל. 
סמנכ"ל רשות המסים ערן יעקב מסר כי ללא הפחתת הבלו תעריפי החשמל היו מתייקרים ב-30%. במקום זאת, התייקר החשמל עד כה בשיעור של 14.7% והשנה צפויה התייקרות נוספת של 6%-9%. לדבריו זו התייקרות שאין בה פגיעה רצינית בצרכנים.


פי.סי.חץ