הפטור החלקי ממס על הסולר הוארך בשנה

הפטור החלקי ממס על הסולר הוארך בשנה

שר האוצר יובל שטייניץ חתם על צווים המאריכים בשנה את ההפחתה בשיעור המס המוטל על סולר המשמש לייצור חשמל. 
על-מנת לצמצם את העלאת תעריף החשמל עבור צרכני החשמל בישראל בשל המעבר לשימוש בסולר, הוחלט באוצר כי בשנת 2012 יינתן פטור חלקי בשיעור של 88% מסכום הבלו המוטל על סולר המשמש לייצור חשמל בתקופה שעד ל-30 לאפריל 2012. מה-1 למאי 2012 ועד לסוף שנת 2012 יינתן פטור חלקי בשיעור של 69% מסכום הבלו המוטל על סולר בשנת המס 2012.
בשל ההפחתה בשיעור המס מוותרת המדינה על הכנסות של כ-4.2 מיליארד שקל לשנה. ההפחתה תחול מיידית על סולר מיובא. להחלת השיעור המופחת על סולר ביצור מקומי נדרש אישור ועדת כספים.
ההחלטה מגיעה בעקבות פגיעות חוזרות ונשנות בצינור המשמש להולכת גז טבעי ממצרים לישראל, החל מחודש פברואר 2011 ואילך. בעקבות הפגיעות, חלו שיבושים באספקת גז טבעי המשמש לייצור חשמל. לאור זאת, נדרש שימוש בסולר, כדלק חלופי, עד להסדרת אספקה שוטפת של גז טבעי לישראל. 
שר האוצר ציין כי "מדובר בצעד חיוני לשמירה על רמת מחירים לטובת הציבור בישראל. אנו נמשיך לבחון צעד זה כאחד מן הצעדים המקלים כל עוד יהיה צורך בכך".


פי.סי.חץ