מי הקירור של המעבדות ישמשו להשקיית גינה בבן-גוריון

מי הקירור של המעבדות ישמשו להשקיית גינה בבן-גוריון

באוניברסיטת בן-גוריון פותחה שיטה למחזור מי מעבדות הננו-פבריקציה של המוסד, תוך שימוש במי הקירור של המעבדות להשקיית גינה שהוקמה במקום לשם כך. הפרויקט הוא פרי יוזמה משותפת של מנהל המחלקה לארגון ושיטות באוניברסיטת בן-גוריון, איתן אדמון, וגיל קרנר ויהודית רייזנר מהמרכז לננו-פבריקציה במוסד האקדמי.
הפרויקט מומן ונערך באמצעות מיזם "קמפוס ירוק" של האוניברסיטה הפועל מזה 3 שנים לצמצום צריכת האנרגיה והמשאבים, למתן פתרונות חדשים וטכנולוגיים למחזור, לעידוד המחקר וההוראה בתחומי הסביבה ולהגברת המודעות וביצוע פעולות בקהילה ובנגב בתחום.
הננו-פבריקציה הינה טכנולוגיה שבאמצעותה מיוצרים התקנים בסקלה ננומטרית למגוון שימושים, כגון ייצור שבבי סיליקון. כחלק מהתהליכים במעבדה, מתבצע קירור של חומרים באמצעות צינורות מים, העוברים שלושה תהליכי סינון ולאחר מכן נשפכים אל ביב השופכין. המים הנקיים נאגרים במיכל המיועד לשם כך, אשר מוצב מאחורי הבנין ומוזרמים לגינה באמצעות משאבה. הגינה אליה יוזרמו המים נמצאת בשטח האוניברסיטה.


פי.סי.חץ