תוכנית פעולה לאומית להערכות והסתגלות לשינוי אקלים יצאה לדרך

תוכנית פעולה לאומית להערכות והסתגלות לשינוי אקלים יצאה לדרך

המשרד להגנת הסביבה החל לקדם תוכנית פעולה לאומית להערכות והסתגלות לשינוי אקלים. התוכנית תקודם על ידי ועדת מנכ"לים בראשות מנכ"לית המשרד להגנת הסביבה, אשר תוקם על פי החלטת ממשלה. המידע בנושא מבוסס על דו"ח מרכז הידע להיערכות לשינויי אקלים בישראל אשר הוקם באוניברסיטת חיפה במרץ 2011, במימון המשרד להגנת הסביבה. המרכז מאגד שבעה ציוותי היגוי המונים למעלה ממאה מדענים, עובדי ציבור, מומחים ונציגי ארגונים ירוקים. 
בדו"ח שהוגש לאחרונה למשרד להגנת הסביבה, מנותחים שבעה תחומים בהם צפויה השפעה בעתיד הקרוב, ביניהם: אקלים, בריאות הציבור, משק המים, בניה ירוקה, מגוון מינים, כלכלה וגיאו-אסטרטגיה. 
בין הממצאים העיקריים בדו"ח: המשך צפוי של עליית הטמפרטורות השנתיות הממוצעות בישראל בין 0.3-0.5 מעלות לעשור, ירידה בכמות המשקעים הממוצעת בישראל בין 1.1-3.7% לעשור, תחזית להתגברות תופעת המדבור בחלקה הדרומי של הארץ ועליה במשך ובעוצמת גלי החום ועליה באירועי קיצון כדוגמת הצפות ושיטפונות. 
עבודת מרכז הידע, אשר רוכזה על ידי המדענית הראשית במשרד להגנת הסביבה, ד"ר סיניה נתניהו, יחד עם עבודת משרדי הממשלה השונים, תהווה את הבסיס לתוכנית פעולה לאומית להיערכות לשינויי האקלים. התוכנית תגבש המלצות אופרטיביות למדיניות הממשלה בנושא היערכות והסתגלות לשינויי האקלים הצפויים. כמו כן, התוכנית תאגד פעולות המונעות נזקים ותאתר הזדמנויות כלכליות ואחרות הנובעות מהשינויים העולמיים. 


פי.סי.חץ