רמת הבנייה הירוקה בישראל נמוכה מזו הנהוגה בארה

רמת הבנייה הירוקה בישראל נמוכה מזו הנהוגה בארה"ב ובאירופה

"אנחנו רחוקים מאוד מרמת הבנייה הירוקה הנהוגה באירופה, וכל שכן בארצות הברית", אמר מנכ"ל דניה-סיבוס, רונן גינזבורג. הוא דיבר בכינוס השנתי השביעי של איגוד המהנדסים לבנייה ולתשתית שנערך בתל אביב.
גינזבורג תקף בחריפות את התנהלות הקבלנים בנושא זה: "יש תקן 14001 לבניה ירוקה, אבל אף קבלן איננו פועל לפיו. חברתנו היא הראשונה המיישמת תקן זה בשטח. גם הממשלה איננה מפקחת כראוי בנושא זה, ולרשויות לא איכפת!".
תקן 14001 כולל הוראות וכללים לפינוי פסולת רגילה ופסולת מסוכנת, אי-בזבוז מים, ניוד ברזל למקום לא-מסוכן. התקן דורש מהקבלנים לשמור על אתר בטיחותי, מוגן, נקי ומסודר, וכן דורש מהפועלים להיות לבושים כראוי לאתר בנייה. "יש הוראות נוספות - ואצלנו לא מקיימים אף אחת מהן! אצלנו לא מקפידים על פינוי פסולת מסוכנת לרמת חובב, זורקים צינורות. התקן דורש מבעל מקצוע, שעם סיום עבודתו ינקה את האתר. אצלנו אין דברים כאלה!".
גינצבורג הוסיף כי "באירופה כל הקבלנים בונים על-פי קריטריונים של בנייה ירוקה. מי שינסה לבנות אחרת - הרשויות יפסיקו לו מיד את הבנייה! בישראל, רק חברות אמריקניות בונות כדרוש".


פי.סי.חץ