ח

ח"כ אריאל קורא להקמת הקרן לחלוקת רווחי הגז לציבור

שלושה חודשים לאחר המועד הקבוע בחוק למיסוי רווחי נפט, שחוקק בעקבות מסקנות ועדת ששינסקי, להגשת הצעת החוק הממשלתית להקמת הקרן הלאומית לרווחי גז ונפט וחודשיים לאחר שפנה לשר האוצר יובל שטייניץ ללא מענה, הגיש ח"כ אורי אריאל עתירה לבג"ץ יחד עם הפורום המשפטי למען ארץ ישראל והתנועה החברתית "אורות" נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר האוצר שטייניץ, בדרישה שיורה להם מיידית להגיש את הצעת החוק להקמת הקרן כמתחייב בחוק.
בהצעת החוק שאושרה בסוף חודש מרס בכנסת נקבע באופן מפורש כי "הממשלה תקים קרן לניהול כספים שהתקבלו מהיטל על רווחי נפט לפי חוק זה אשר יועברו למטרות חברתיות-כלכליות. הקרן תוקם בחוק שיסדיר את אופן פעולתה, אופן הוצאת הכספים שינוהלו בה והמטרות שלשמן יועברו. הצעת חוק כאמור תוגש לכנסת לא יאוחר מיום ד' בחשוון התשע"ב 1 בנובמבר 2011".
ח"כ אריאל אמר: "לצערי, אחרי קרוב לחודשיים בהם ניסיתי לקבל מהאוצר תשובות לשאלה מדוע ומתי הם מתכוונים לעמוד בלשון החוק, אני נאלץ לפנות לבג"ץ שיורה להם להפסיק לעבור על החוק ולהתנהג כאחרון העבריינים". 


פי.סי.חץ