הערכת השווי של מאגר

הערכת השווי של מאגר "תמר" הועלתה ל-8.5 מיליארד דולר

חברת ההשקעות פסגות עדכנה כלפי מעלה את הערכת השווי לפרויקט "תמר", לאחר שדירקטוריון חברת החשמל אישר את עסקת הגז הענקית עם שותפויות מאגר הגז. לפי ההסכם השותפויות יימכרו גז טבעי לחברת החשמל במשך 15 שנה כאשר היקף העסקה נאמד בכ-8 מיליארד דולר.
פסגות העלתה את ההערכה לשווי המאגר לכ-8.5 מיליארד דולר לעומת 7.5 מיליארד דולר בהערכה הקודמת. בנוסף הועלו מחירי היעד של השותפויות המחזיקות בתמר: אבנר, דלק קידוחים וישראמקו. 
להערכת פסגות, "העסקה עם חברת החשמל תיסגר בקרוב על אף אי הסכמות הקיימות ביחס לסוגיות שונות ובהן הנוגעות לעדכון תעריפים בעתיד. לאורך חיי ההסכם תהיינה שתי נקודות עדכון מחיר: לאחר 8 שנים ניתן יהיה להתאים את התעריפים בכ-10%-25%. לאחר 11 שנים ניתן יהיה להתאים את התעריפים בכ-10% נוספים". 


פי.סי.חץ