דור אלון תקים תחנת כוח פרטית במתחם סוגת

דור אלון תקים תחנת כוח פרטית במתחם סוגת

חברת דור אלון תקים תחנת כוח פרטית במתחם סוגת בעלות של 90 עד 100 מיליון דולר. מדובר בשדרוג תחנה מיושנת הפועלת באמצעות מזוט ומפיקה רק כ-12 מגה וואט חשמל, לתחנה שתפעל בכוח גז עם הספק ייצור שיגיע בשלב הסופי לכ-120 מגה וואט. תפוקת התחנה כוללת גם קיטור שיימכר למפעל עצמו, כאשר החשמל מיועד למפעלי הסביבה.
בדור אלון מאמינים שתוך שנתיים יסתיים שלב שדרוג התחנה לרף ייצור של 64 מגה וואט - טרם השלמת הצעד השני בדרך להשלמת מכסת ייצור כמעט כפולה. באופן מפתיע, ספק הגז הפוטנציאלי של התחנה עשויה להיות שותפות "תמר" - שם מחזיק הבעלים של קבוצת אלון, דודי ויסמן, 4% באמצעות אלון גז. תחנת הכוח במתחם "סוגת" היא קטנה יחסית והדרישה לא אמורה לעלות על 0.1 מיליארד מ"ק גז לשנה בשלב הראשון וכ-0.2 מיליארד מ"ק גז בשלב השני.
השלב הראשון של הפרויקט יכלול תחנת כוח בהספק של כ-64 מגוואט ובמסגרת השלב השני תתאפשר הרחבת הספק התחנה ל-124 מגוואט. התחנה תפעל בטכנולוגיה מתקדמת של קוגנרציה, תהליך בעל יתרונות סביבתיים משמעותיים הבאים לידי ביטוי בניצול החום הנפלט בייצור החשמל לצרכים התהליכיים של מפעל סוגת, ועל-ידי כך מושגת נצילות אנרגטית גבוהה במקביל להקטנת ההשפעות הסביבתיות.
הפרויקט למעשה ישדרג תחנה מיושנת הפועלת באזור באמצעות מזוט ומפיקה רק כ-12 מגוואט חשמל.
ההשקעה במיזם מוערכת בכ-100 מיליון דולר, כאשר עוד לפני הקמת התחנה תחבר אלון מרכזי אנרגיה את מפעל סוגת לרשת ההולכה לגז טבעי ותסב את מתקן האנרגיה הקיים למתקן דו-דלקי, המאפשר הפעלה הן באמצעות מזוט והן באמצעות גז טבעי.


פי.סי.חץ