אושר חוק הסוכן והסדיר את זכויות הסוכנים הישראלים

אושר חוק הסוכן והסדיר את זכויות הסוכנים הישראלים

הצעת "חוק חוזה סוכנות (סוכן מסחרי וספק)" של ח"כ אלכס מילר, שהוכנה בשיתוף לשכת המסחר ת"א והמרכז, אושרה במליאת הכנסת. 
החוק החדש מגדיר באופן ברור את מעמדו של הסוכן המסחרי. הוא ייהנה מזכויות בסיסיות במקרה של הפסקת הסוכנות על ידי הספק. הספק גם יחויב במתן הודעה מוקדמת לסיום הסכם הסוכנות בהתאם לתקופת ההתקשרות, זאת על מנת שהסוכן יוכל להיערך כראוי מבחינת תכניותיו העסקיות. כמו כן, החוק החדש, שיכנס לתוקף שישים ימים מיום פרסומו ברשומות, קובע קבלת פיצוי כספי הולם בגין פיתוח השוק והמוניטין של הספק.
בישראל פועלים אלפי סוכנים המייצגים יצרנים וספקים זרים וישראלים, דרכם מיובאים לארץ ומשווקים בארץ מוצרים רבים, בכל מגוון האפשרויות כגון מזגנים, אמצעי חימום מוצרי אלקטרוניקה, מזון, חומרי גלם ועוד. באמצעות הסוכנים המקומיים נחשף המשק הישראלי למוצרים רבים ומגוונים, דבר המגביר את התחרותיות במשק. 
עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, אמר כי אישור החוק מהווה פריצת דרך של ממש במערכת יחסי סוכן-ספק. "מדובר בהגנה בסיסית על זכותו של בעל עסק שפיתח במשך שנים שוק עבור ספק. עד היום החוק בישראל לא העניק הגנה לסוכנים המיצגים ספקים. מצב זה נוצל במיוחד על ידי חברות זרות, אשר אינן מעניקות לסוכן הישראלי את אשר היו מעניקות לו על-פי הדין האירופאי ומתישות אותו בהליכים משפטיים. עם אימוץ חוק זה, ישראל תעשה צעד נוסף בשילובה לנורמות המסחר המקובלות באירופה". 


פי.סי.חץ