שר האנרגיה קיים דיון בנושא בצורת החשמל הצפויה בקיץ

שר האנרגיה קיים דיון בנושא בצורת החשמל הצפויה בקיץ

שר האנרגיה והמים, ד"ר עוזי לנדאו, קיים דיון עם צוות ההיגוי הבינמשרדי, הכולל את כלל גורמי משק האנרגיה, בנושא בצורת החשמל הצפויה בקיץ 2012. בדיון השתתפו בכירים ממשרד האנרגיה והמים, רשות החשמל, רשות הגז הטבעי וממשרדי האוצר, הגנת הסביבה, חברת החשמל, תש"ן ונתג"ז.
צוות ההיגוי הבינמשרדי, בראשותו של ד"ר יהודה ניב, מנהל מינהל החשמל במשרד האנרגיה והמים, מתכנס בקביעות כדי לקדם פתרונות למחסור הצפוי ולפתור את הבעיות המתעוררות עם מימוש הפתרונות, קטנה כגדולה, העולות בדיונים.
בדיון האחרון עלו בין השאר הנושאים הבאים: הגדלת המלאי התפעולי של הדלקים החלופיים עקב המחסור בגז טבעי; גיוס גנראטורים הנמצאים בידי גופים ציבוריים שונים לשעת חירום; בחינת הבאת טורבינות גז יבילות; הפעלת תחנות כוח המושבתות או פועלות באופן חלקי, עקב המחסור בגז טבעי; הפחתת ביקושים באמצעות תעריפים היוצרים תמריץ כלכלי להקטנת הביקוש בשעות הפסגה; והסברה לציבור הרחב לצורך גיוסו לנושא. 


פי.סי.חץ