הכנסות אלקטרה אשתקד גדלו ב-5.5% ל-2.85 מיליארד שקל

הכנסות אלקטרה אשתקד גדלו ב-5.5% ל-2.85 מיליארד שקל

קבוצת אלקטרה סיימה את שנת 2011 עם עליה של כ-5.5% בהכנסות ל-2.85 מיליארד שקל, לעומת הכנסות של כ-2.69 מיליארד שקל ב-2010. עיקר הגידול בהיקפי הפעילות נרשמו במגזר השרות, אחזקה וסחר ובמגזר הפרויקטים למבנים ותשתיות בישראל. 
הרווח הנקי ב-2011 הסתכם ב-127.8 מיליון שקל, לעומת 148.9 מיליון שקל ב-2010. הרווח התפעולי ב-2011 הסתכם בכ-44 מיליון שקל לעומת כ-52 מיליון שקל ב-2010.
מבחינת החלוקה למגזרים אלקטרה הציגה שיפור במגזר הפרויקטים למבנים ותשתיות, שתרם הכנסות של כ-1.5 מיליארד שקל, לעומת כ-1.44 מיליארד שקל בשנת 2010. הקיטון נובע מהכנסה חד פעמית שנרשמה בשנת 2010 בגין חפציבה. 
הרווח הנקי ברבעון הרביעי הסתכם ב-25.7 מיליון שקל, לעומת כ-26.7 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2010 , ירידה של 4%. הכנסות אלקטרה ברבעון עלו ב-8.6% ל-726.8 מיליון שקל, לעומת הכנסות בסך של 669.1 מיליון שקל אשתקד. הגידול נבע בעיקר מהעלייה בהכנסות שהניב מגזר שרות, אחזקה וסחר, ובמגזר הפרויקטים למבנים ותשתיות בישראל .
אלקטרה מעורבת היום במספר פרויקטים גדולים ביניהם עיר הבה"דים, אגירות שאובות ומתחם תנובה. 


פי.סי.חץ