עתירה לבג

עתירה לבג"צ: הממשלה אינה מאשרת את התוכנית למניעת זיהום אוויר

'אדם טבע ודין' והקואליציה לבריאות הציבור עתרו לבג"צ במטרה לחייב את הממשלה לקיים את החוק ולאשר לאלתר את התוכנית הלאומית למניעת זיהום אוויר. על פי חוק אוויר נקי שנוסח על ידי 'אדם טבע ודין' ואושר בכנסת ב-2008, הממשלה מחויבת לאשר עד ה-1 בינואר 2012 את התוכנית הלאומית שתיתן פתרון מערכתי לפתרון בעיית זיהום האוויר בישראל.
בעתירה מצויין כי המשרד להגנת הסביבה השלים בזמן את הכנת התוכנית הלאומית, אך מסיבות לא ברורות היא לא הועלתה לאישור הממשלה. על פי 'אדם טבע ודין', ללא התכנית הלאומית, לא ניתן לממש את מטרות חוק אוויר נקי והוא למעשה מרוקן מתוכן. 
בעתירה נכתב: "מחדל הממשלה בדבר אי אישור התכנית הלאומית להפחתת זיהום האוויר הינו בלתי סביר ומהווה פגיעה בשלטון החוק, שכן המדובר בהפרת חוק אוויר נקי". עוד נכתב כי אי אישור התכנית הלאומית פוגע בזכויות יסוד של תושבי המדינה, הזכות לבריאות והזכות לחיים: "חיי אדם, כמו גם בריאותם עלולים להיפגע עקב זיהום אוויר. ידוע כי לאיכות הסביבה יש השפעה ישירה על זכות האדם לחיים ושלמות הגוף. שכן, הגשמת הצרכים הבסיסיים של האדם תלויה בגורמים סביבתיים כגון: אוויר לנשימה, מים לשתיה, אוכל ומחסה".
התכנית, שתפחית את זיהום האוויר בישראל ואת השפעותיו השליליות על בריאות הציבור, המערכת האקולוגית והסביבה, "תועיל אף לכלכלה הישראלית ותחסוך למשק כמיליארד וחצי שקלים וכל זאת בהשקעה של פחות ממחצית מהסכום – 690 מיליון ₪ בלבד", נכתב בעתירה. 
עו"ד עמית ברכה, מנכ"ל 'אדם טבע ודין': "כמי שכתבו וקידמו במשך 8 שנים את חוק אוויר נקי, חלה על 'אדם טבע ודין' החובה לפעול בנחישות כנגד הפרת החוק של ממשלת ישראל. חשוב להבין כי בגלל אזלת ידה של הממשלה, אשר אינה מאשרת את התוכנית הלאומית למניעת זיהום אוויר, חשופים מיליוני תושבי מדינת ישראל למחלות ואף למוות כתוצאה מזיהום אוויר".
בחוות הדעת המקצועית שצורפה לעתירה על ידי ד"ר אריה ונגר, ראש תחום אוויר ב'אדם טבע ודין' נכתב כי כל עיכוב באישור התכנית הלאומית ובהפחתת רמת זיהום האוויר יתבטא בהמשך התחלואה העודפת והתמותה המוקדמת ברמה בלתי סבירה בקרב הציבור הנחשף לזיהום זה, וכן לנזק כלכלי למשק המוערך במיליארדי שקלים בשנה.


פי.סי.חץ