הוענקו 23 רישיונות נוספים למתקנים סולאריים בהיקף של כ-62 מגוואט

הוענקו 23 רישיונות נוספים למתקנים סולאריים בהיקף של כ-62 מגוואט

שר האנרגיה והמים, ד"ר עוזי לנדאו, חתם על 23 רישיונות נוספים להקמת מתקני ייצור בטכנולוגיה סולארית אשר יחוברו לרשת החלוקה בהיקף כולל של כ- 62 מגוואט.
הרישיונות המותנים ניתנו למתקני ייצור פוטו- וולטאיים הגדולים מ- 50 קילוואט ומתחברים לרשת החלוקה, על מנת שיקימו מתקנים לייצור חשמל בטכנולוגיה סולארית (פוטו- וולטאית). סך כל היקף הרישיונות המותנים במסגרת המתקנים הסולאריים לרשת החלוקה עומד כיום על כ- 542.5 מגוואט.
במתן רישיונות אלה ממשיך משרד האנרגיה והמים ביישום החלטות הממשלה שהתקבלו בשנים האחרונות ביחס להגדלת היקף ייצור החשמל מאנרגיות מתחדשות, וממשיך לקדם את כניסתם של יזמים פרטיים למשק החשמל הישראלי. 


פי.סי.חץ