נחתם החוזה הסופי לעיר הבה

נחתם החוזה הסופי לעיר הבה"דים בנגב

חברת מבט לנגב, בשליטת חברת הנדל"ן מנרב, חתמה עם משרד הביטחון על החוזה הזיכיון קריית ההדרכה של צה"ל בנגב. ההסכם קובע כי המדינה תיתן ליזמים הלוואה של 1.6 מיליארד שקל, ועוד מענק של 400 מיליון שקל, לכיסוי הוצאות ההקמה של הקריה. הקריה תוקם תוך שלוש וחצי שנים, כלומר עד סוף 2016 הקריה תושכר למשרד הביטחון ל-25 שנה, ובתום התקופה תעבור ללא תמורה לבעלות המדינה.
מנרב, אליה צפויה להצטרף אלקטרה שמצויה במו"מ מתקדם להיכנס ב-20% לפרויקט,  תבנה עשרות אלפי מ"ר, על מתחם בן 1,600 דונם בנגב. המתחם אמור לשמש בסיס ההדרכה המרכזי של צה"ל. הקמת הקרית תאפשר לפנות את בסיסי ההדרכה הגדולים של צה"ל, בצריפין, תל השומר ואתרים אחרים. הקרקעות יוחזרו למינהל מקרקעי ישראל, שיוציא בשנים הבאות מכרזים לבניית רבבות דירות על מתחמים אלו.
משרד הביטחון ייתן את מענק ההקמה בארבעה שלבים, לאורך תקופת ההקמה. מענק ראשון של 200 מיליון שקל יינתן שנתיים וחצי לאחר תחילת ההקמה, והמענק האחרון יינתן עם השלמת הבניה והפעלת הקריה.
בנוסף, ישלם משרד הביטחון ליזמים תשלומים קבועים, הבאים לכסות הוצאות שוטפות ולהוות בסיס לכך שהפרויקט יהיה כדאי ליזמים. התשלום העיקרי יכסה את דמי השכירות שישלם משרד הביטחון והוא מורכב מתשלום קבוע ותשלום תפעולי. משרד הביטחון ישלם אחת לחודשיים, והסכומים שנקבעו בחוזה צמודים למדד. בתקופה הראשונה, כאשר הקריה תופעל רק בצורה חלקית, יהיו גם תשלומים אלו חלקיים, בין 30% ל-70% מהתשלום המלא. כמו כן, ישלם משרד הביטחון בנפרד בעד שירותי הסעדה, שהיה, הובלות, הוצאות לאור ועוד. כן ישלם 20% מחשבונות המים והחשמל של הפרויקט.


פי.סי.חץ