עלייה של 7.8% בהכנסות אלקטרה ברבעון הראשון

עלייה של 7.8% בהכנסות אלקטרה ברבעון הראשון

הכנסות אלקטרה מוצרי צריכה ברבעון הראשון של 2012 עלו בכ- 7.8% לכ-509 מיליון שקל, לעומת כ-472.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. העלייה בהכנסות נובעת מגידול של כ-16.2% בהכנסות ממגזר מוצרי הצריכה החשמליים ומגידול של כ-6.2% בהכנסות ממגזר הקמעונאות.
הרווח הנקי של אלקטרה מוצרי צריכה עלה ברבעון הראשון של שנת 2012 בשיעור של כ-7% לרמה של כ-15.4 מיליון ₪, לעומת כ-14.4 מיליון ₪ ברבעון הראשון של שנת 2011.
מבחינת החלוקה למגזרי פעילות, רשמה אלקטרה מוצרי צריכה ברבעון הראשון של שנת 2012 עליה משמעותית של כ-16.2% בהכנסות במגזר מוצרי הצריכה לרמה של כ-269.4 מיליון ₪, לעומת כ-231.9 מיליון ₪ ברבעון אשתקד. הרווח התפעולי של המגזר הסתכם בכ-14.2 מיליון ₪, עלייה של כ- 5.2% לעומת כ-13.5 מיליון ₪ ברבעון המקביל בשנת 2011. העלייה נובעת בעיקר מגידול במכירות המזגנים, המוצרים המיובאים, וממכירות פעילות "אלקטרה בר".
במגזר הקמעונאות - בו פועלת אלקטרה באמצעות רשתות ’מחסני חשמל’, ’שקם אלקטריק’ ו’סנסור’ - רשמה החברה ברבעון הראשון של 2012 הכנסות של כ-290.1 מיליון ₪, גידול של כ- 6.2% לעומת כ-273.2 מיליון ₪ ברבעון הראשון אשתקד. העלייה נובעת בין היתר מפתיחת סניפים חדשים ומעיתוי חג הפסח.
במגזר התקשורת והמחשבים, רשמה החברה ברבעון הראשון של השנה הכנסות של כ-45.1 מיליון ₪, לעומת הכנסות של כ- 48.7 מיליון ₪ ברבעון הראשון אשתקד. 
יקי ודמני, מנכ"ל אלקטרה מוצרי צריכה: "השיפור בתוצאות החברה ברבעון הראשון של שנת 2012 משקף את הפירות הראשונים של מנועי הצמיחה בהם השקענו בשנת 2011 וביניהם: פעילות 'אלקטרה בר', השקת מותג 'ווירלפול', פעילות 'דייקין' ותחילת הפעילות בפורטל הסחר המשותףYNET SHOPS . בנוסף, נרשמה ברבעון הראשון עלייה במכירות של מרבית המותגים המובילים של החברה, כולל בפעילות המזגנים. בחודש מרץ השלמנו את רכישת חלק מפעילות רשת אייס- דיפו ואנו ממשיכים לפעול על מנת לשלבה במערכת העסקית של אלקטרה מוצרי צריכה, כאשר את תוצאותיה נראה בדוחות הרבעון השני. אנו מאמינים, כי פעילות אייס-דיפו תתרום לנו ערך מוסף משמעותי בטווח הארוך".


פי.סי.חץ