הממונה על הגבלים עסקיים מתנגד למיזוג אלקטרה ודלקיה

הממונה על הגבלים עסקיים מתנגד למיזוג אלקטרה ודלקיה

הממונה על הגבלים עסקיים, פרופסור דיויד גילה, מתנגד למיזוג בין אלקטרה לבין דלקיה אנרגיה ושירותים. במסגרת המיזוג ביקשה אלקטרה לרכוש מדלקיה את פעילותה בתחום הקבלנות האלקטרו מכאנית.
אלקטרה ודלקיה עוסקות שתיהן, בין היתר, בהקמת מערכות מיזוג אוויר, חשמל ואינסטלציה, במבנים ציבוריים ובמתן שירות למערכות אלה. שתי החברות מסווגות בסיווג הקבלנים הגבוה ביותר בכל שלושת התחומים.
מבדיקת רשות ההגבלים העסקיים עלה כי המיזוג מעלה חשש סביר לפגיעה משמעותית בתחרות בפרט ביחס לפרויקטים בהיקף כספי גדול, באופן שעלול בין היתר להעלות את המחיר שמשלמים יזמים וקבלנים ראשיים תמורת שירותים אלה. בהתאם, החליט הממונה על הגבלים עסקיים להתנגד למיזוג.
עוד לפני ההתנגדות פורסמה בדיקה שערך משרד רואי החשבון BDO זיו האפט עבור התאחדות בוני הארץ, וממנה עולה כי העסקה הנרקמת למכירת דלקיה ישראל לאלקטרה בהיקף של כ-50 מיליון שקל, עשויה לפגוע בענף האלקטרו-מכניקה. 
בחודש נובמבר האחרון דיווחה אלקטרה, הנחשבת לחברה המובילה בתחומי מיזוג האוויר, תשתיות החשמל והצנרת והמעליות, לרשות ולבורסה לניירות ערך, על מגעים לרכישת פעילותה של דלקיה אנרגיה ושירותים בפרויקטים של קבלנות מערכות אלקטרו-מכניות
והסכמי שירות למערכות כאלה. 
בדיקת BDO מעלה כי היקף הפעילות של אלקטרה בענף הוא כ-770 מיליון שקל בשנה. אלקטרה מחזיקה בנתח של 25%-30% בשוק מערכות המיזוג בישראל. בנוסף מחזיקה "אלקטרה מעליות" בנתח שוק של כ-20%-25% משוק ההתקנה והתחזוקה של מעליות בישראל. בתחום מערכות החשמל מחזיקה אלקטרה בנתח שוק של 10%-15%, והיא שחקנית מרכזית גם בתחום הצנרת. מהנתונים עולה עוד כי צבר העבודות שמחזיקה דלקיה נאמד ב-350 מיליון שקל. 
בסיכום בדיקת BDO נכתב: "מיזוג בין שתי החברות, בענף שמאופיין בשליטה של מספר גופים גדולים, עשוי לגרום לעלייה במחירים, שכן החברה המאוחדת עשויה לשלוט בכ-40% מהענף ותהיה אחת היחידות המסוגלות לתת את כל השירותים הנגזרים בענף. על כן יש מקום לחשוש מפגיעה מסוימת בתחרות".                                                                        
לאור הממצאים, הביע  מנכ"ל התאחדות בוני הארץ, מוטי כידור, את התנגדות הארגון לעסקה, במכתב ששלח אל הממונה על ההגבלים העסקיים דיוויד גילה.  


פי.סי.חץ