משרד האנרגיה הנפיק לראשונה היתר לחיפוש אורניום בנגב

משרד האנרגיה הנפיק לראשונה היתר לחיפוש אורניום בנגב

המפקח על המכרות במשרד האנרגיה והמים העניק היתר חיפוש אורניום ומתכות רדיואקטיביות לחברת גוליבר אנרג’י. היתר החיפוש ניתן לשנה על שטח של 4,892 דונם באזור שבין ערד לסדום.
זו פעם ראשונה שמשרד האנרגיה מתיר לחברה ישראלית לחפש אורניום בשטח מדינת ישראל. גוליבר אנרג’י מתכננת להיעזר במומחים מחו"ל ולייבא ציוד ומכשור מיוחד לצורך תוכנית החיפושים.
תוכנית העבודה של גוליבר אנרג’י, שאושרה בהיתר החיפוש, כוללת בין היתר: ביצוע אנליזות כימיות לבדיקת ערכים רדיואקטיביים בדוגמאות המטחן מקידוח "מאיה 357"; במידת הצורך, הרחבת הקידוח הקיים על מנת לבצע בדיקת ספקטרא-לוג ומדידת רמת האורניום ביחס ליסודות רדיואקטיביים אחרים; הגשת דו"ח מסכם עם תוצאות האנאליזות והמלצות להמשך הפעילות עד תום מתן ההיתר.
סימנים להימצאות חומר מתכתי בעל רדיואקטיביות גבוהה נמצאו בקידוח שבוצע ברישיון חיפושי הנפט מאיה, באזור חתרורים בנגב, שהזכויות בו היו שייכות לשותפות זרח, אשר גוליבר אנרג’י הינה בעלת השליטה (בעקיפין) בשותף הכללי בה. הסימנים לחומר המתכתי הרדיואקטיבי נמצאו בעומק רדוד. 


פי.סי.חץ