שינויי האקלים עלולים לפגוע במשק המים של ישראל

שינויי האקלים עלולים לפגוע במשק המים של ישראל

שינויי האקלים עלולים לפגוע במשק המים בישראל, כך עולה מדו"ח של מרכז הידע להיערכות שינויי אקלים בישראל, שהוגש למשרד להגנת הסביבה.
בהמשך לתחזית הקשה שפרסם, הכוללת עלייה בטמפרטורות, ירידה במשקעים, מדבור דרום הארץ, עלייה באירועי גלי חום, הצפות ושיטפונות, הגיש מרכז הידע, הכולל כ-100 מומחים, את המלצותיו לשר להגנת הסביבה, גלעד ארדן.
הדוח כולל המלצות לפעולה בתחומי המים, הבריאות, המגוון הביולוגי, אקלים, בנייה ירוקה, גיאו-אסטרטגיה וכלכלה.
המומחים מזהירים כי ישראל עלולה לשמש מדינת מעבר למהגרים שינסו להגיע לאירופה ממדינות שיוכו בבצורות ומעליית מפלס הים, כדוגמת מדינות צפון אפריקה מצרים וירדן. בין המלצותיו קורא הצוות להשלמת גידורה של ישראל בכל גבולותיה כולל אף 'גדר ימית' בים התיכון ובים סוף. 
בין ההמלצות הכלולות בדוח: בחינת מתן תמריצים למגזר הפרטי לפרויקטים של ניקוי בארות ומי תהום; הגברת השימוש החוזר במים אפורים; מתן תמריצים כלכליים המעודדים בנייה ירוקה; התניית עמידה בתקני בנייה ירוקה בעת רכישת פוליסת ביטוח; מיסוד דירוג חיסכון אנרגטי של מבנים אשר יהווה שיקול בזמן ביצוע עסקות נדל"ן; איסוף מי גשמים מכל מבני הציבור והחדרתם לקרקע. 


פי.סי.חץ