מדבקת האחריות תחליף החל מאוגוסט את תעודת האחריות

מדבקת האחריות תחליף החל מאוגוסט את תעודת האחריות

ועדת הכלכלה של הכנסת אישרה תקנות שנועדו להסדיר את השימוש במדבקות אחריות, שיחליפו בקרוב את תעודת האחריות. יו"ר הוועדה, כרמל שאמה-הכהן, הסביר כי המטרה היא לסייע לצרכנים ולייתר את הדרישה להציג תעודות אחריות, כלומר הצגת מדבקת האחריות תבוא במקום הדרישה להציג תעודת אחריות. 
הוועדה אישרה כי המדבקה צריכה להיות כזו שלא תינתק במסגרת שימוש סביר במוצר. כן נקבע כי התקנות יחולו על מזגנים ומוצרי חשמל, אלקטרוניקה וגז בשווי של למעלה מ-150 שקלים, שהעוסקים חייבים לתת יחד איתם את תעודת האחריות. 
עוד נקבע בתקנות כי הכיתוב יהיה ברור וגודל האותיות לא יקטן מגופן של 10 פיקסלים או שני מילימטר. כמו כן תכלול המדבקה את מועד תום תקופת האחריות המלאה, את מועד תום תקופת האחריות הנוספת המוגבלת אם ניתנה כזו וכן ציון כי הפירוט המלא מופיע בתעודת האחריות. הוועדה אישרה כי התקנות לא יחולו על מוצרים שהשטח הפנוי בהם קטן משטח המדבקה, כמו שעונים או מכשירים אלקטרונים קטנים שלא ניתן להדביק עליהם את המדבקה.
התקנות יכנסו לתוקף ב-16 באוגוסט השנה, על מנת לתת ליצרנים וליבואנים זמן היערכות. בשלב ראשון, מה-1 ביוני ועד ה-16 באוגוסט, יחולו התקנות על מוצרים יקרים בלבד ששוויים מעל 10,000 שקל, ומה-16 באוגוסט יחולו התקנות על כל המוצרים כאמור ששוויים מעל 150 שקל.


פי.סי.חץ