התמ

התמ"ת יקדם לראשונה הקמת מפעל אמוניה מגז טבעי

בפגישה שקיימו לאחרונה שר התמ"ת, שלום שמחון, והשר להגנת הסביבה, גלעד ארדן, הוחלט על מציאת תחליף למיכל האמוניה בחיפה. השרים החליטו לפעול למציאת פתרון מהיר לאספקת אמוניה והנחו את מנכ"לי משרדיהם, למצוא מתווה מהיר שיאפשר הקמת מפעל תעשייתי שיבטיח מזעור הסיכון לסביבה. המתווה הנדרש ייקח בחשבון את התשואה למשק, הדרישות הסביבתיות והבטיחותיות, משך הזמן הנדרש וכן יבחן מתן תמריצים מצד המדינה ליזם שיתעניין בהקמת מפעל כזה. 
בתוך כך - פרסם מינהל הסביבה ופיתוח בר קיימא במשרד התמ"ת, בקשה למידע מגופים וחברות ישראליות ורב לאומיות, בעלות ניסיון וידע מתאימים, מתחום מדעי הפטרוכימיה, על מנת לבחון את האפשרות להקים מפעל אמוניה מגז טבעי בישראל. 
האמוניה הינה גז חיוני ביותר המשמש בעיקר לייצור דשנים חנקניים, חומר קירור במערכות תעשייתיות, בתי קירור, תעשיית חומרי הניקוי וחומרי הנפץ. צריכת האמוניה בישראל מוערכת ב-120 אלף טון בשנה, כ 90% מיועד כחומר גלם לייצור דשנים, השאר בעיקר למערכות קירור. כל השימושים הנ"ל מוגדרים חיוניים ביותר. מיכל האמוניה במפרץ חיפה, מופעל ע"י זיכיון באמצעות חב' חיפה כימיקלים ומספק אמוניה לכלל התעשייה בישראל. המיכל ממולא אחת לחודש ע"י אנייה הפוקדת את נמל חיפה וממלאת אותו במטען של 10 אלפים טון. 
כלקח מאירועי מלחמת לבנון השנייה, הורה המשרד להגנת הסביבה על הקמת ועדת שפיר, לבחינת הסיכונים מטיפול ופעילות בחומרים מסוכנים במיתקנים נבחרים, במצבי מלחמה, פעילות עוינת או רעידת אדמה. בין היתר, התייחסה הועדה למיכל האמוניה והמליצה על מיגון המיכל מחשש לפגיעת טיל ואיסור כניסת אניות נושאות אמוניה לשטח ישראל בעת מלחמה. בראשית שנת 2010, הנחה השר להגנת הסביבה, גלעד ארדן, את משרדו לבחון את האפשרות להעתקת מיכל האמוניה ממקומו הנוכחי. במשך שנה בחן המשרד חלופות למערך היבוא, האחסון, הניפוק והשינוע של האמוניה במפרץ חיפה תוך גיבוש חלופות והמלצה על החלופה המועדפת. המשרד ביצע סקר מקיף של מיכלי אמוניה בעולם, נבחן שוק האמוניה בישראל ובעולם, תוך בניית תחזית צריכה ל-20 השנים הקרובות. על סמך הבדיקה המקדימה, החליטו השרים למצוא תחליף למיכל האמוניה מחיפה ולעודד את הסקטור העסקי, להקים מפעל לייצור אמוניה בישראל.


פי.סי.חץ