מענק הקמה בהיקף של 50 מיליון ש

מענק הקמה בהיקף של 50 מיליון ש"ח לזוכה במכרז החלוקה

רשות הגז הטבעי במשרד האנרגיה והמים החליטה לתת מענק הקמה בסך 50 מיליון ש"ח לזוכה במכרז החלוקה באזור חיפה והגליל. 
ההחלטה התקבלה, לאחר דיונים ארוכים עם משרד האוצר, מתוך מטרה לעודד הגעת גז טבעי לפריפריה בכלל ולאזורי הצפון הרחוקים בפרט. 
המענק יחולק לארבע אבני דרך מרכזיות (ביניהם אישור תוכנית עבודה, קבלת היתרי בנייה ועוד) וכן בכפוף להגעה לשישה אתרים מרכזיים באזור: בית קשת, עמיעד, חצור, קריית שמונה, אחיהוד וכרמיאל.
כזכור, לפני כחודשיים פרסמה רשות הגז הטבעי במשרד האנרגיה והמים שני מכרזים לבחירת בעלי הרישיונות לחלוקת גז טבעי בצפון הארץ, באזור "חדרה והעמקים" ובאזור "חיפה והגליל". מדובר במכרזים לאזורים הרביעי והחמישי מתוך ששת אזורי חלוקת הגז הטבעי כפי שאושרו על ידי המועצה לענייני גז טבעי ברשות. המכרזים משקפים את מדיניות משרד האנרגיה והמים לקידום הגעת הגז הטבעי ושימושו לצרכנים שונים.
החברות שיזכו במכרזים, יקבלו משר האנרגיה והמים רישיון ל-25 שנה להקמה ולתפעול של תשתית רשת חלוקת הגז הטבעי בלחץ נמוך באזור הדרום ל-25 שנה. המתמודדים במכרזים יתחייבו להשקיע בפרויקט לפחות -170 מיליון ש"ח באזור "חיפה והגלילי" ו-140 מיליון ש"ח באזור "חדרה והעמקים". 


פי.סי.חץ