תחנות כוח פרטיות יגויסו לייצור חשמל בקיץ הקרוב

תחנות כוח פרטיות יגויסו לייצור חשמל בקיץ הקרוב

מליאת רשות החשמל קבעה הסדר נוסף אשר יביא לתוספת ייצור של 200 מגוואט לטובת הקיץ הנוכחי באמצעות תחנות כוח פרטיות. המדובר בהסדר חריג, לפיו, במצבי קיצון תהיה רשאית חברת החשמל לגייס תחנות ייצור פרטיות שונות, אשר סובלות בעצמן ממחסור בגז טבעי, באופן שמשתק את פעילותן. 
תחנות אלה תגוייסנה לטובת חברת החשמל, אשר מצידה תזרים גז טבעי שלה לתחנות וכך תפנה תחנות שלה לשימוש בדלקים אחרים. כתוצאה מכך, יצרנים פרטיים אשר פועלים על גז טבעי בלבד, וכיום אינם פועלים בשל המחסור בגז טבעי במשק, יקבלו גז טבעי מחברת החשמל ובתמורה הם מתחייבים להפעיל את התחנה ולהזרים את החשמל המיוצר ממנה למשק. 
יצרנים הפועלים בדלקים שאינם גז טבעי יקבלו את עלויות הדלק בעבור השעות בהן יזרימו חשמל לרשת הארצית. לאור העובדה כי קיים חשש ממשי לספק את מלא הביקושים במשק החשמל  בקיץ 2012, ועל מנת לאפשר למנהל המערכת לשמור על רזרבות ראויות שיאפשרו ניהול תקין של מערכת הייצור קבעה הרשות הסדר נוסף ייחודי המאפשר ליצרני חשמל פרטיים, אשר אינם פועלים או פועלים באופן חלקי בשל אילוצים באספקת דלקים או מגבלות איכות סביבה הנגזרות מכך, בעלי רישיון יצור להעמיד את הזמינות של מתקנם לטובת מנהל המערכת.


פי.סי.חץ