משרד האנרגיה והמים השיק אתר חדש לילדים ונוער -

משרד האנרגיה והמים השיק אתר חדש לילדים ונוער - "אנרגטי"

משרד האנרגיה והמים השיק לאחרונה את אתר "אנרגטי" המיועד לילדים מגיל 8 ועד גיל 14, במטרה לקדם את המודעות לחשיבות החיסכון בחשמל ולהציע דרכים לעשות כן בחיי היומיום של משפחות בישראל. 
באתר יהיו שלושה ערוצי תוכן מרכזיים: בנושא הפקת אנרגיה ממשאבי טבע, בחיסכון בחשמל והתייעלות אנרגטית וערוץ נוסף ובעתיד ייפתח ערוץ בנושא בטיחות בשימוש בחשמל ונקיטת אמצעי זהירות.
באמצעות משחקי למידה אינטראקטיביים, ייחשפו הילדים למורכבות הנושא, יתרגלו קבלת החלטות ובחינה ביקורתית ויהיו שותפים פעילים בדיאלוג המאפיין את תחום האנרגיה. עיקר התוכן באתר הוא המשחק "עיר האנרגיה" שעוסק באיזון בין שיקולי אנרגיה, סביבה, חברה וכלכלה. בדומה למשחק "פארמוויל" המוכר, מתבקשים המשתתפים במשחק להקים עיר ולהרחיב את אוכלוסייתה דרך הקמת מבנים מסוגים שונים. עם גידול האוכלוסייה בעיר הווירטואלית מתבקשים השחקנים לשמור על מדדים של מאזן אנרגיה, משאבי טבע, סביבה, כלכלה ורווחת הציבור. 
כתובת האתר: http://kids.gov.il/energy/city/. 


פי.סי.חץ