נדחתה העתירה נגד ההסכם קציר המלח

נדחתה העתירה נגד ההסכם קציר המלח

בג"ץ דחה את העתירה של עמותת "אדם, טבע ודין" והתנועה למען איכות השלטון בעניין ההסכם שחתם משרד האוצר עם מפעלי ים המלח בעניין קציר המלח והגדלת שיעור התמלוגים.
על-פי ההסדר, המפעלים ישלמו 90% מעלות קציר המלח ושיעור התמלוגים שישלמו למדינה יעלה ל-8.5%. בעתירה נטען כי ההסכם בלתי מידתי, מבוסס על תשתית עובדתית שגויה ופוגע בציבור. בהחלטת השופטים נכתב כי המתווה שהוצג סביר בהחלט ואין מקום להתערב בו. 
בג"ץ ציין, כי ניכר שהממשלה עשתה בחינה מעמיקה של הנושא וכי נטלו בה חלק הגורמים המקצועיים השונים. השופטים כתבו כי "אין זה מן הנמנע אומנם כי ניתן היה להגיע גם למתווה אחר. אפשר היה להימנע מכריכת פתרון סוגיית הקציר עם שיעור התגמולים אך אין מניעה עקרונית מפני הכריכה, ויש בה יתרונות לגבי מימוש יעיל של פתרון הבעיה הדוחקת של עליית מפלס ים המלח.
העתירה נפסלה גם משיקולים טכניים, בשל אי-צירוף משיבים רלוונטיים - כגון בתי המלון השוכנים לחוף ים המלח והמועצה האזורית "תמר" - ומחמת אי-מיצוי הליכים לפני הגשת עתירה. העותרות חויבו בתשלום שכר טרחה 15 אלף ש"ח, חציו לטובת המדינה וחציו לטובת חברת מפעלי ים המלח.


פי.סי.חץ