הכנסות מנדלסון ברבעון צמחו ב-15% לכ-265 מיליון שקל

הכנסות מנדלסון ברבעון צמחו ב-15% לכ-265 מיליון שקל

חברת מנדלסון הספקה טכנית והנדסית מדווחת על המשך מגמת הצמיחה בדוחותיה הכספיים עם תוצאות שיא ברווחים. הכנסותיה של מנדלסון, העוסקת בייבוא, שיווק והפצה של מוצרים בתחום הזורמים (מים, ביוב, גז, דלק, נפט, קיטור, כימיקלים וכיוצ"ב (עלו ברבעון הראשון של 2012 בכ-15% והסתכמו בכ-265 מיליון שקל, בהשוואה לכ-230.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. 
הגידול בהכנסות החברה נבע הן מגידול בפעילות כתוצאה מהתעוררות בשווקים בהם היא פועלת והן מגידול ניכר בפעילות חברות הבת בארץ ובחו"ל, ובייחוד דודסון גלובל בארה"ב. ההכנסות בארה"ב הסתכמו בכ-108.8 מיליון שקל, צמיחה חדה של כ-46% בהשוואה לכ-74.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
הרווח הגולמי של מנדלסון הסתכם ברבעון הראשון של 2012 בכ-64.8 מיליון שקל, בהשוואה לכ-52.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. 
הרווח התפעולי של מנדלסון ברבעון הראשון של 2012 צמח בכ-42% והגיע לשיא של כ-24.9 מיליון שקל, בהשוואה לכ-17.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של מנדלסון צמח בכ-23% ברבעון הראשון של 2012 והגיע לשיא של כ-10.7 מיליון שקל, בהשוואה לכ-8.7 מיליון שקל. 


פי.סי.חץ