אושרו 68 סגירות פיננסיות למתקני חשמל סולאריים בינוניים

אושרו 68 סגירות פיננסיות למתקני חשמל סולאריים בינוניים

רשות החשמל בחנה מעל 114 בקשות לסגירות פיננסיות שהוצגו בפניה, מתוכן 68 עמדו בדרישות הרגולציה בהספק העולה על 81 מגהוואט ובכך נסללה דרכן להקמת המתקן. יתר הבקשות נדרשו בהבהרות נוספות והחלטה לגביהן תתקבל בקרוב, עם העברת ההבהרות כאמור.
משמעות אישור זה הינו כי אישור התעריף המותנה שניתן לאותו יזם הופך לקבוע. אישורים אלו מבטיחים ליזמות בתחום באופן סופי הכרה תעריפית ל-20 השנה הקרובות בגין החשמל שייוצר בתעריפים המתגמלים שקבעה הרשות.
מרשות החשמל נמסר כי "אישור הסגירות הפיננסיות מהווה נדבך מהותי בהבטחה התעריפית ומהווה ציון דרך חשוב לקראת הקמת מאות המתקנים הסולאריים שאושרו על ידי הרשות בהסדרה זו". כן מציינים ברשות כי הצוותים המקצועיים ברשות ימשיכו בבחינת יתר הסגירות הפיננסיות בקצב מואץ.
אישורים אלו מהווים, כאמור, ציון דרך לתחילת הקמת המתקנים אשר הקמתם צפויה בתוך מספר חודשים. להסדרה זו נקבעה מכסה כמותית של 300 מגוואט מתוכם 30 מגוואט מוקצים לשטחי יהודה ושומרון. 
רשות החשמל העניקה עד כה 153 אישורים תעריפיים בהיקף של 270 מגוואט, מתוכם 149 הגישו לרשות החשמל בקשה לאישור סגירה פיננסית עד עתה. 


פי.סי.חץ