הכנסת אישרה את התיקון לחוק משק המים

הכנסת אישרה את התיקון לחוק משק המים

הכנסת אישרה את התיקון לחוק משק המים שהגיש שר האנרגיה והמים, ד"ר עוזי לנדאו, המקבע את חשיבות קיומה של תוכנית אב למשק המים וקובע לראשונה מזה 50 שנה מטרות להפקת המים בישראל. התיקון בא בהמשך למסקנות וועדת החקירה הממלכתית לניהול משק המים (וועדת ביין). 
התיקון מגיע לאור החלטת הממשלה מיום 24.10.10, לאמץ את עיקרי המלצות וועדת 
החקירה הממלכתית לניהול משק המים בישראל במטרה להשיג ניהול מאוזן של משק המים 
ולמניעת מצבי משבר קשים בעתיד. 
עיקרי התיקון: לראשונה מאז הקמת רשות המים בשנת 2007 יוגדרו בחקיקה יחסי הרגולטור והמשק בתחום המים. תתקיים הפרדה בין תפקידי יו"ר מועצת רשות המים ומנהל הרשות. יוענקו סמכויות אכיפה לאנשי הרשות במטרה לשמור על מקורות המים של ישראל ולקבע את מעמדה כרגולטור חזק בשוק חופשי. לראשונה מזה 50 שנה ייקבעו מטרות מסודרות להפקת מים בישראל. תקובע חשיבותה של תוכנית האב למשק המים לראשונה מאז קום המדינה. יתווסף נציג משרד הבריאות למועצת רשות המים כמו גם נציג ציבור נוסף. תוקם מועצה מייעצת בה יכהנו בין 12-20 אנשי מקצוע נבחרים ובעלי מומחיות בתחום.
"לראשונה מאז הקמת המדינה, יתנהל משק המים על פי תוכנית אב סדורה, המגדירה את המטרות לעבודת הרשות ולזרועות הביצוע במשק המים. התכנית תהווה מצפן לתחום כולו, וממנה תיגזר תוכנית חומש מפורטת", אמר עוזי לנדאו, שר האנרגיה והמים.


פי.סי.חץ