נסגר האתר לקליטת פסולת יבשה בחדרה

נסגר האתר לקליטת פסולת יבשה בחדרה

סיירת איכות הסביבה של עיריית חדרה בשיתוף איגוד ערים לאיכות הסביבה ערכו ביקורת פתע באתר המורשה לקליטת פסולת יבשה (פסולת בניין וכדומה), שנועדה לכסות את המחצבה הישנה. 
ביקורת הפתע נערכה לאחר שלעיריית חדרה הגיעו תלונות על ריח הנודף מהמחצבה, מה שעורר את החשד שבניגוד להיתרים מגיעה למקום גם פסולת שאינה יבשה. בעקבות הביקורת הנחה ראש העירייה, חיים אביטן, את מנהל היחידה העירונית לאיכות הסביבה להורות על סגירה מיידית של האתר לקליטת פסולת מכל סוג שהוא. בד בבד הורה מנהל היחידה העירונית לאיכות הסביבה על ניקיון מיידי ופינוי התעלות באתר מתוצרים של פסולת העלולה לגרום לריחות רעים. סגירת האתר תישאר בתוקף עד להודעה החדשה.
העירייה הודיעה כי תתגבר את הבקרה והאכיפה על האתר ותנקוט באמצעים חד משמעיים בכל מקרה של התנהלות החורגת מההיתר שניתן.
האתר האמור הינו מחצבה נטושה (מקביל לכביש החוף) שמתקיים בה כיום הליך יישור קרקע במטרה להקים עליה פארק עירוני שיהווה המשך לפארק השרון וירחיב את הריאה הירוקה בחדרה. לצורך כך אושרה תוכנית להטמנת פסולת יבשה למילויה. האתר אמור להגיע לגובה פני הכביש, להיות דחוס ומכוסה באדמה על מנת לאפשר גינון ושתילה ליצירת הפארק.
האתר פועל על-פי תוכנית מאושרת ובהתאם לתנאים של המשרד להגנת הסביבה. האתר מורשה לקלוט פסולת יבשה בלבד, וזאת בפיקוח היחידה העירונית לאיכות הסביבה ואיגוד ערים לאיכות הסביבה בתיאום המשרד להגנת הסביבה. כל תלונה על מטרדי ריח, המעידה על חריגה מההיתר לקלוט פסולת יבשה בלבד, מטופלת מיידית ובחומרה.


פי.סי.חץ