התעשיינים: פרויקט הגז בדרום מתקדם ואילו בצפון הנושא תקוע

התעשיינים: פרויקט הגז בדרום מתקדם ואילו בצפון הנושא תקוע

יו"ר התאחדות התעשיינים צפון ומנכ"ל טמבור, מיכאל דיין, טוען כי הממשלה עשתה הרבה אבל במצב הכלכלי והמדיני כיום ולאור העובדה כי "פרויקט הגז בדרום מתקדם ואילו בצפון הנושא תקוע, על הממשלה לתת פתרון ביניים". 
דיין מדגיש כי התכנית המחויבת היא אספקת גז טבעי דחוס (CNG) לפיניציה ולמפעלי הפריפריה במשאיות זאת כגישור עד להגעת הצינור למפעל. "התשתית חיונית בכל מקרה לאזורי פריפריה שגם בשלבים הבאים לא יגיע אליהם צינור גז ותשמש כפתרון ביניים". 
לדבריו, על הממשלה לקדם מספר צעדים מעשיים לצורך המהלך, בהם התחייבות לאישור משאיות חלוקת הגז על-ידי משרד התחבורה וזירוז ההליכים למתן היתרי בנייה באתר הדחיסה. 


פי.סי.חץ